Ինքնուրույն աշխատանք 04.03.2022

Վարժ․ 147. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ և բառարանով ստուգի՛ր ճիշտ ես գրել։

Վերևում՝ համարյա երկնքի տակ, ծնվեցին ջրի կաթիլները։ Նրանք լեռների բարձրից, հողի միջից դուրս եկան ու, լույսն իրենց մեջ, ցնծության թիթեռն իրենց վրա, կտկտալով իջան ցած։ Լեռն ի վար, ծառերի կողքերով, թփերի արանքներով, զարմանազան խատուտիկ խճաքարերի վրայով գալիս էին կաթիլները։ -Ինչքա՜ն քաղցր եք,- ասում էին նրանց մամուռները։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s