Տնային աշխատանք։ 03.03.2022

Վարժ․ 136․ Կետերը փոխարինիր ձ, ծ կամ ց տառերով։

Փորձ, հարձում, բարձունք, ուրձ, լացակումած, ընթերցել, քաղցրություն, լռակյաց, հանդիպակած, լվացք, գնացք, նստվացք, նրբանցք։

Վարժ․ 137. Տրված բառերը գործածելով՝ պատմություն հորինիր։

Մի գարնանային օր ես գնացի մի դաշտ, այնտեղ շատ նախշուն ծաղիկներ էին։ Մի ծաղիկի մոտ ես տեսա մի ճեղք, ես մոտեցա և այդ ճեղքում մի փայլուն բան էր, կարծես ապակի էր։ Ես ուշադիր նայեցի և հասկացա, որ դա զմրուխտ է։ Ես այնքան ուրախացա։

Վարժ․ 138. Տրված բառերը գործածելով՝ պատմություն հորինիր։

Մեր տան սանդուղքը սարգած է տախտակներից։ Իմ եղբայրը վախկոտ չէր։ Նա գախտնի ուներ, որը չէր խախտել։

Վարժ․ 139. Կետերը փոխարինիր ղ կամ խ տառերով։

Խրոխտ, թուղթ, խեխղել, ծախսել, կմախք, աղբյուր, պղտոր, դժոխք, դրախտ, զմրուխտյա, եղբայր, անվախճան, ողկույզ, մղկտալ, տախտակ, թախտ, աղտոտել։

Ինքնուրույն աշխատանք 04.03.2022

Վարժ․ 147. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ և բառարանով ստուգի՛ր ճիշտ ես գրել։

Վերևում՝ համարյա երկնքի տակ, ծնվեցին ջրի կաթիլները։ Նրանք լեռների բարձրից, հողի միջից դուրս եկան ու, լույսն իրենց մեջ, ցնծության թիթեռն իրենց վրա, կտկտալով իջան ցած։ Լեռն ի վար, ծառերի կողքերով, թփերի արանքներով, զարմանազան խատուտիկ խճաքարերի վրայով գալիս էին կաթիլները։ -Ինչքա՜ն քաղցր եք,- ասում էին նրանց մամուռները։