Այրում ։Հրդեհի հանգցնելը

Պատասխանել հարցերին

 1. Ի՞նչ է այրումը։ Ի՞նչով է ուղեկցվում այն։ Քիմիական ռեակցիա է, որի ժամանակ այրվում է թթվածինը և անջատվուտվում ածխաթթու գազ, լույս և ջերմություն:
 2. Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։ Թթվածին, բռնկման ջերմաստիճան:
 3. Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։ Ջերմության իջեցում , թթվածնի մուտքի դադարեցում – ավազ լցնել, կրակմարիչ օգտագործել, գորգով/շորով փակել կրակը:
 4. Ի՞նչպես կվարվեք,եթե բնակարանում գազի հոտ զգաք։ Լույսը չեմ վառելու, կօդափոխեմ սենյակը գազը կփակեմ և կկանչեմ գազի ծառայություն:

Урок 7

Тема урока: Число имен существительных

Классная работа: продолжаются обсуждения и пересказ сказки «Аленький цветочек»

Закрепляем пройденную тему.

Образуйте множественное число существительных:

домa, книги, окна, столы, люди, дети, ушы, глаза, рты. руки. волосы,

цветки, стулья, яблоки, машины, сыновья, дочьки, стаканы, неба , ногти.

Вопросы к пройденной теме :

 • Какие существительные употребляются только в единственном числе ?
 • сахар
 • мёд
 • чай
 • масло
 • вода
 • серебро
 • железо
 • каучук

 • Какие существительные употребляются только во множественном числе ?
 • Ножницы
 • брюки
 • очки
 • грабли
 • щипцы
 • шахматы

Домашняя работа:

 1. Запишите форму множественного числа существительных.

Торты , судна , фронта, матери , месяца, утята , катера , собаки, курицы, камни, сны, телефоны, зубы, языки, врачи, мячи, классы, друзья, родители, карты, ножы, орлы.

2.Подчеркни имена существительные, которые употребляются только в форме множественного числа:

 ученицы, брюки, кресла, ножницы, весы, птицы, ворота, улицы, шашки.

3.2.Подчеркни имена существительные, которые употребляются только в форме единственного числа:

кофе, кот, молоко, гора, какао, парта, мед, сливки, сахар,чай,

Տնային աշխատանք 28.09.2022

 1. Ընտրել ռուսերեն երեք դարձվածք , և թարգմանել մայրենի լեզվով։

Бить тревогу-Ահազանգել

Держаться на плаву-դիմակաել

Сам себе голова-Ինքնուրույն լինել

2. Մխիթր Գոշ, ԴԵՂՁԸ ԵՎ ՍԵՐԿԵՎԻԼԸ, լրացնել բաց թողնված տառերը։

Ատյանում մեկ անգամ դեղձը հանգիմանել սկսեց սերկեֆիլին, ասելով։

– Տեսքով դեղին ես ու մարդկանց համար դժվարուտելի։ Իսկ ես բարետես եմ ու դյուրաճաշակ։

Եվ նա ասում է.

– Կեղծավոր ես ամենքին և մարդկանց խաբող, ճաշակելիս քաղցր ես երևում, բայց մտնելով որովայն, շատ վնասներ ես գործում։ Իսկ ես դեղին եմ, քանի որ տեսակցության գնալով և հիվանդությունը վերացնելով, ցավակից եմ դառնում հիվանդներին, և ոչ թե քեզ պես մերժված եմ նրանցից։

Պարզ է միտքը առակիս, կեղծավորները միշտ ճշմարիտներին հանդիմանում են իբրև վարքով կոպիտների, և ներկայացնում իրենց քաղցրաբարո և վշտակից։ Սակայն ճշմարիտ խոսքերը մարդկանց դեղ են, թեև առաջին հայացքից հակառակ են երևում և ցավակցելով նրանց՝ վերացնում են հիվանդությունները:

Դարձվացքներ

 1. Գրել տասը դարձվածք։

Գլուխ կոտրել, գլուխ գովալ, լեզու տալ, գլխին տալ, ականջ դնել, աչքը մտնել, երես տալ, գառ դառնալ, գետինը մտնել, վարի տալ:

2. Լրացնել բաց թողնված տառերը։

lՆոյեմբերի վերջն էր, գրեթե ձմեռ: Տեղացող անձրևներից ու քամուց ծառերը համարյա մերկացել էին: Ողջ այգին լցվել էր ոսկեզօծ տերևներով: Վարդի թուփն էր միայն կանա՜չ-կանա՜չ: Նրա վրա դեռ հեռվից կարմրին էին տալիս երկու մեծ, կիսաբաց կոկոն:

Վարդենին կողքի մասրենուն նայում էր վերևից: Մասրենին ցցել էր սուր-սուր փշերը, որպեսզի քամուց պաշտպանի իր մի քանի դեղնած տերևները:

– Տեսնու՞մ ես՝ ես միշտ դալար եմ, միշտ կանաչ, ձմռանն անգամ ուրախացնում եմ մարդկանց իմ տեսքով ու վարդերով, իսկ դու չոր ճյուղերդ ես արդեն թափահարում քամուց, -ասաց վարդենին մասրենուն:

Մասրենին տխուր քմծիծաղով նայեց վարդենուն վարից վեր.

– Դու մոռացել ես, որ ցրտադիմացկուն դարձար ինձ վրա պատվաստվելու շնորհիվ:

Լրացնել բաց թողնված տառերը: (գ կամ ք)

Երգել,թարգմանել,կարգադրել,մարգարիտ,հագուստ,արևածագ,հոգնակի,հագցնել,թագավոր,ճգնել,օգնական,նորոգել,արքա,զորք,մրգեղեն,հերքել,թարգմանիչ,ագահ,հերքել,վարքագիծ, քուրք,ներքուստ,մգանալ,նորոգել,նվագարան,հետաձգել:

Թվերի հարաբերություններ

29. Գտե՛ք հարաբերությունը.

ա) 300-ի և 20-ի = 300:20 = 300/20 =15:

բ) 15-ի և 245-ի = 15 : 245 = 15 : 245 = 3/49

գ) 5/4-ի և 2/3-ի = 5/4:2/3=5/4×3/2=15/8

դ) 7/10-ի և 1/4-ի = 7/10:1/4 = 7/10×4/1 = 28/10 = 14/5

ե)37/100-ի և 1/2-ի = 37/100:1/2=37/100×2/1 = 74/100 = 37/50

զ)7 1/2-ի և 18 9/16-ի = 15/2:297/16 = 15/2×16/297 = 240/594 = 120/297

31. 50 կգ կարմիր ներկը արժե 75000 դրամ, իսկ 85 կգ սպիտակ ներկը՝ 123250 դրամ:

Որ՞ ներկի գինն է ավելի բարձր:

50:75000=50/75000=1/1500

85:123250=85/123250=1/1450

Կարմիր ներկը ավելի թանկ է:

32. Մեկ աշխատանքային օրում, որը տևում է 8 ժամ, խառատը պատրաստել է 384 մանրակ: Գտեք մանրակների քանակի հարաբերությունը դրանք պատրաստելու ժամանակին: Ի՞նչ է ցույց տալիս այդ հարաբերությունը:

8:384 = 8/384=1/48

Խառատը մեկ ժամում պատրաստել է 48 մանրակ:

34. Ինչի՞ է հավասար աստիճանի թեքությունը եթե նրա բարձրությունը 18 սմ-է, իսկ խորությունը 30 սանտիմետր է:

18:30=18/30=3:5

36. Թոերով խորանարդիկ 50 անգամ գցելիս 8 անգամ 6 է ընկել: Ինչքա՞ն է 6 ընկնելու հարաբերական հաճախականությունը:

50:8=50/8=25/4

38. Երկու մարդ թեյ են խմում: Առաջինը 3 գդալ շաքարավազ է լցրել լիքը բաժակի մեջ, իսկ երկրորդը 2 գդալ՝ 3/4-ով լի բաժակի մեջ: Նրանցից, որի՞ թեյն է ավելի քաղցր:

3:1=3

2 : 3/4 =2/1×4/3=8/3=2 2/3

Առաջին մարդու թեյը ավելի քաղցր է համեմատած երկրորդ մարդու թեյի հետ:

41. Գտե՛ք 5/7-ի հավասար մի կոտորակ, որի համարիչի և հայտարարի գումարը հավասար լինի 36-ի: 15/21=5/7

42. Գտե՛ք այն թիվը, որը տառի փոխարեն գրելու դեմքում կստացվի հավասարություն.

ա. x – 3 1/4 = 5 11/12

x = 71/12 + 13/4 = 71 + 39/12=110/12

բ. x + 2 2/3 = 7 8/9

x = 71/9-8/3 = 71-24/9=47/9

գ. 2/9 * x = 6/13

x = 6/13 : 2/9 = 3/13×9/2=3×9/13=27/13

դ. 15/8 * x = 3/22

x=3/22:15/8 = 3/22×8/15=4/55

44. Երեք բնական թվերի գումարը 364 է: Նրանցից մեկն ամենամեծ երկնիշ թիվն է: Մյուս երկուսից մեկը մյուսից չորս անգամ մեծ է: Գտե՛ք այդ թվերը:

99+x+4x=364

99+5x=364

5x=364-99=265

x=265 :5=53

4×53=212

47. Նավակի սեփական արագությունը 12 1/2 կմ/ժ է, իսկ գետի հոսանքի արագությունը 2 1/2 կմ/ժ: Երկու նավակայանների հեռավորությունը 15 կմ է: Ինչքա՞ն ժամանակ կծախսի նավակը մի նավակայանից մյուսը հասնելու և վերադառնալու համար:

12 1/2 + 2 1/2 = 15 կմ/ժ

15 : 15 = 1ժ

48. Երկու մեքենաներ միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու քաղաքներից և 3 1/4ժ հետո հանդիպեցին: Մեքենաներից մեկի արագությունը 60 կմ/ժ էր, իսկ մյուսինը՝ 40 կմ/ժ: Գտե՛ք քաղաքների հեռավորությունը:

3 1/4 = 13/4 Ժ

13/4 x 60/1=195 կմ

13/4 x 40/7 = 130 կմ

195 + 130 =325 կմ

Տառային արտահայտություններ

7. Թվերի գրառումներում եղած տառերը փոխարինեք թվանշաններով այնպես, որ ստացվեն ճիշտ արտահայտություններ.

ա. X73 > 455, 573 > 455

բ. 7X3 > Y93, 753 > 493

գ. 944 > XYZ, 944 > 546

դ. X3 < 4X, 23 < 42

8. Լրացրե՛ք աղյուսակը.

10. Գտե՛՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5:

ա. 3 а + 5 b = 3 x 7 + 5 x 5 = 46

բ. 10 x (a + b) : 3 = 10 x 12 : 3 = 40

գ. (a – b) x 4 + a x b = 8 + 35 = 43

դ. 95 : b + 49 : a = 19 + 7 = 26

12. a տառն օգտագործելով՝ կազմեք այնպիսի արտահայտություն, որի արժեքը a=2 դեպքում հավասար լինի 25-ի:

50:a=50:2=25

15 բ. Կրճատեք կոտորակները:

7/49=1/7

48/100=12/25

600/180=10/3

56/140=2/5

60/88=15/22

153/34=9/2

45/72=5/8

202/303=2/3

2042/1020=1021/510

1250/70450=50/2818

22. A, B, C, D կետերը գտնվում են մի ուղղի վրա այն հաջորդականությամբ, որով նշված են: AB = 4 սմ, BC = 8 սմ, CD = 6 սմ: Գտեք AC և BD հատվածների միջնակետերի հեռավորությունը:

4 + 8 = 12 սմ

8 + 6 = 14 սմ

Քայքայման և միացման ռեակցիաներ

Պատասխանել հարցերին .

 1. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։ Երբ բարդ նյութը քայքայվում է և առաջանում են պարզ կան ուրիշ բարդ նյութեր:
 2. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման ։ Երբ երկու կամ ավել նյութերից առաջանում է նոր նյութ:
 3. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում է ջրածնի և թթվածնի։Ի՞նչ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։ քայքայման
 4. Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիա։

ա) C+O2 =CO2 – միացման

բ) CH4=H2+C քայքայման

գ)H2+S=H2S միացման

դ) FeS=Fe+S քայքայման

Քիմիական ռեակցիաներ։Դրանց ընթանալու պայմանները

Դասարանական աշխատանք

Պատասխանել հարցերին։

 1. Ո՞ր երևույթն են անվանում քիմիական ռեակցիա։ Երբ մի քիմիական նյութը փոխվում է մյուսի:
 2. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ։ Գույնի փոփոխություն, համի փոսփոխություն, հոտ, ջերմաստիճան ի փոփոխություն, գազի կլանում և արտազատում:
 3. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների համար անհրաժռշտ մի քանի պայման։ Հպում, ջերմաստիճան:

Տնային առաջադրանք։

 1. Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ։ Ֆոտոսինտեզ, երկաթի օքսիդացում, պղնձի տաքանալուց սևանալը, փայտի այրվելը:
 2. Լուսասինթեզը համարվու՞մ է քիմիական ռեակցիա։ Այո
 3. Նյութերին ի՞նչ կարևոր պայման է պետք միմյամց հետ փոխազդելու համար։ Նրանք պետք է հպվեն իրար: