«Городок в табакерке» Домашнее задание 14-16.03.2022

  1. Дочитать часть 3 рассказа
  2. Ответить письменно на вопросы:
    • Почему Мише захотелось попасть в табакерку? Что удивило мальчика, когда он её впервые увидел? Он хотел узнать что за колокольчики, молоточки и валики в табакерке в городе Динь-динь. Его удивило то что внутри молоточки, колокольчики и валики.

  1. Чему научился Миша во время своего сказочного посещения городка Динь-Динь? Что не надо смеятся над поговорками.
    • Зачем Одоевский создал своё произведение? Что автор хотел сказать читателям? В чем основной смысл рассказа? Что надо слушать родителей.
    • Что ты думаешь о мальчике? Охарактеризуй мальчика, используя прилагательные (например, добрый, воспитанный ….) Мальчик очень добрый, любопытный, воспитанный.

Տնային աշխատանք 16․03․2022

Վարժ․ 151. Ա և Բ խմբի բառերի իմաստների տարբերությունը բացատրի՛ր։

Ագոյական Բբայ

Անտառ Խշշում է

աղջիկ խաղում է

մարդ կանգնում է

մեքենա սլացավ

քամի դադարեց

Վարժ. 152. Ա և Բ խմբի բառերի իմաստների տարբերությունը բացատրի՛ր։

Ա – գոյական Բ – բայ

Պար պարում է

երգ երգել է

կանչ կանչել է

Վարժ. 153. Ա և Բ խմբի բառերի տարբերությունը գտի՛ր (ի՞նչ են ցույց տալիս, ի՞նչ հարցերի են պատասխանում): Բ խմբի բառերին ի՞նչ անուն կարելի է տալ։

Ա․ Տղա, թանաք, խրճիթ, արգելք, բաժակ, բանալի, տատիկ, ուսուցչուհի, թռչուն, հեղեղ, դերձակ։ – ցույց են տալիս առարկա, մարդ, պատասխանում են ո՞վ և ի՞նչ հառցերին։ Բ․ Հնձում ենք, խաղում էինք, լուսավորում ես, կտցահարեց, վազում էիք, թակում եմ, հեղեղել է, խառնվում են, շփոթեցի, բացել եք։ – ցույց են տալիս գործողություն, պատասխանում են ինչ ենք անում, ինչ էինք անում, ինչ ես անում, ինչ արեց, ինչ էիք անում, ինչ եմ անում, ինչ է արել, ինչ են անում, ինչ արեցի, ինչ եք արել հարցերին։

Վարժ. 154. Տրված բառախմբերում պակասող բառերն ավելացրո՛ւ, որ դառնան նախադասություններ։

Բակում մի երիտասարդ սրինգ էր նվագում։

Երեխան քարերի մեջ ինչ-որ բան էր գտել։

Մի մարդ մութ գիշերով ձոր ընկավ։

Անձրևը անընդհատ թափվում էր։

Արևի առաջին շողերի հետ քաղաքն աղմուկով աթնացավ։