Ամբողջ թվերի բազմապատկումը

587. Հաշվե՛ք.ա) (–3) · (–7) = + 21գ) (–1) · (–20) = + 20բ) (+3) · (+4) = +12դ) (+8) · (+5) = + 40 

588. Հաշվե՛ք.ա) (–8) · (+16) = – 128գ) (+17) · (–4) = – 68բ) (–7) · (+5) = – 35դ) (+21) · (–6) = – 126 

589. Կատարե՛ք ամբողջ թվերի բազմապատկում.ա) (–4) · (–5) = 20գ) (+32) · (–6) = – 192ե) (+1) · (+23) = + 23է) (–19) · (+7) = – 133բ) (–8) · 0 = 0դ) 0 · (–1) = 0զ) (+14) · (–25) = -350ը) (–10) · (+12) = -120 

590. Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք.ա) (–5) · (–7) > 0, դ) (+3) · (+9) > (+8) · (–7),բ) (–8) · (+6) < 0, ե) (–14) · (–12) > (–10) · (+2),գ) (+16) · (–5) < 0, զ) (+20) · (–1) < (–6) · (–3)

։591. Համեմատե՛ք թվերը.ա) (–5) · 0 < 4, գ) –100 < 100 · (–3) · 0,բ) (7 · 0) · (–9) > –2, դ) 8 > 37 · (0 · 20)։ 

592. Գտե՛ք արտադրյալը.ա) 16 · (–3) · 6 = -288գ) 14 · (–5) · (–7) = 490բ) (–8) · (–4) · 3 = 96դ) (–15) · 17 · (–2) = 510 

593. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.ա) -21 ։ 3 = –7, գ) 48 ։ (–8) = –6, բ) -10 ։ (–5) = 2,  

594. Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.ա) (–4) · (–5) > 0, բ) (–8) · 5 < 0, գ) 7 · (–3) < (–2) · (–1) 

595. Կատարե՛ք գործողությունները.ա) (+3) · (–8) + (–6) · (+2) – (–4) · (–7) = -24 + (-12) – 28 = +64բ) (–13) · (–6) – (+4) · (+18) – (–5) · (+20) = +78 – 72 – 100 = – 94գ) (–25) · (+4) – (+100) · (–1) + (+4) · (–40) = – 100 – (-100) + (-160) = + 40դ) (+2) · (–5) + (–3) · (–7) – (+16) · (–7) = -10 + 21 – (112)= -81 

596. Հետևյալ թվերը ներկայացրե՛ք երկու արտադրիչների արտադրյալի տեսքով, որոնցից գոնե մեկը բացասական թիվ է.

–40 = (-2) x (+20),

+32 = (+8) x (+4),

–1 = (-1) x (+1),

0 = 0 x (-12),

–12 – (-6) x (+2)

+9

= (-3) x (+3)

599. Ի՞նչ նշան կունենա երեք ամբողջ թվերի արտադրյալը, որոնցից`ա) երկուսը բացասական թվեր են, մեկը` դրական – դրական, բ) մեկը բացասական թիվ է, երկուսը` դրական – բացասական:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s