Առանձգականության ուժ , ուժի չափումը:

Այլ մարմինների ազդեցության շնորհիվ կարող են փոխվել ոչ միայն տվյալ մարմնի արագությունը, այլև`ձևն ու չափերը: Մարմինը կարող է սեղմվել, ձգվել, ծռվել, ոլորվել:Արտաքին ազդեցության հետևանքով մարմնի ձևի, չափերի փոփոխությունը կոչվում է դեֆորմացիա կամ ձևափոխություն:

Continue reading “Առանձգականության ուժ , ուժի չափումը:”

Մեխանիկական շարժում, արագություն: Մարմինների փոխազդեցություն: Ուժ:

Սովորել՝ Մեխանիկական շարժում,արագություն և Մարմինների փոխազդեցությունը:Ուժ թեմանները:

Տեսանյութ Մեխանիկական շարժում

Սնային առաջադրանք

Պատասխանել հարցերի

  1. Ի՞նչ է մեխանիկական շարժումը:Մեխանիկական շարժումը դա երբ մի մարմինն շարժվում է ւրիշ մարմինի նկատմամբ, որոշակի ժամանակի ընթացքում:
  2. Ի՞նչի նկատմամբ է շարժվում գետում լողացող ձուկը: Այլ ձկների, ափի, և գետի գետնի նկատմամբ:
  3. Ի՞նչով է իրարից տարբերվում շարժումները: Արագությամբ, հավասարաչափ և անհավասարաչափ, ուղիղ, կամ կող գծով:
  4. Ի՞նչ է ցույց տալիս արագությունը:Ի՞նչ միավորներով է այն չափվում: Կմ/ժ, Մարմնի անցած ճանապարհն է, միավոր ժամանակով:
  1. Ե՞րբ են մարմինները փոխում իրենց շարժման արագությունը: Մարմնի արագությունը փոփոխվում է երբ նրա վրա ազդում են ուրշ մարմիններ:
  2. Ի՞նչ է բնութագրում ուժը: Ուժը բնութագրում է մարմինների փոխազդեցությունը:
  3. Ի՞նչ տառով են նշանակում ուժը: Անգլերեն մեծատառ F տառով: