21. Հընչյունների խմբերն անվանի՛ր և տրված նախադասությունները լրացրո՛ւ։

1.Բ, գ, դ, զ, թ, ժ, լ, խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, շ, չ, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց, փ, ք, ֆ․ Սրանք բաղաձայն հնչյուն են։

2.Ա, է, ը, ի, օ, ու․ Սրանք ձայնավոր հնչյուն են

22. 20-րդ և 21-րդ առաջադրանքներում տրված մի խմբի հնչյունները կոչվում են ձայնավոր, մյուս խմբի հնչյունները բաղաձայն։ Այդանունները տեղադրի՛ր տրված նախադասությունների մեջ։

1․Բ, գ, դ, զ, թ, ժ, լ, խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, շ, չ, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց, փ, ք, ֆ․ Սրանք բաղաձայն հնչյուն են։

2․Ա, է, ը, ի, օ, ու․ Սրանք ձայնավոր հնչյուն են։

23. Տրված բառերի մեջ մտնող հնչյունները գրի՛ր։

Արմատ(5) – ա, ր, մ, ա, տ, երերալ(7) – յ,ե,ր,ե,ր,ա,լ, երազ(5) – յ, ե, ր, ա, զ, որոտ(5) – վ, ո, ր, ո, տ, տերև(5) – տ, ե, ր, ե, վ, որոշում(7) – վ, ո, ր, ո, շ, ու, մ, երևելի(8) – յ, ե, ր, ե, վ, ե, լ, ի։

24. Հաշվիր, թե տրված բառերի մեջ քանի՞տառ, քանի՛հնչյուն կա։

Երիտասարդ-9 տառ, 10 հնչյուն, ոլոռ-4 տառ, 5 հնչյուն, ողնաշար-7 տառ, 8 հնչյուն, հրշեջ-5 տառ, 5 հնչյուն, գրքույկ-, կարևոր-6 տառ, 7 հնչյուն, բաճկոն-6 տառ, 6 հնչյուն, ոտք-3 տառ, 4 հնչյուն, երամ-4 տառ, 5 հնչույն։