Առաջին ուսումնական շրջան 2021-2022

Անուն Ազգանուն, դասարան- Արեգ Խաչատրյան, 5-1 դասարան
Ընտրությամբ խումբ- Անիմացիա, թվային արվեստ
Երկարացվա օրվա ծառայություն- օգտվում եմ
Երթուղային ծառայություն- երկկողմանի
Լրացուցիչ կրթություն- Անգլերեն, դպրոցից դուրս