Մասշտաբ

204. Քարտեզի վրա, որի մասշտաբը 1 ։ 10000000 է, Երեւանի եւ Թբիլիսիի հեռավորությունը 1 4/5 սմ է։ Որքա՞ն է Երեւանի եւ Թբիլիսիի իրական հեռավորությունը։

1 4/5 x 10000000 = 9/5 x 10000000 = 18000000 սմ

18000000 : 100 = 180 կմ

205. Հողակտորի հատակագծի մասշտաբը 1 ։ 5000 է։ Ինչքա՞ն կլինի հողակտորում երկու կետերի հեռավորությունը, եթե համապատասխան կետերի հեռավորությունը հատակագծում հավասար է`
ա) 3 սմ-ի, 3 x 5000 = 15000 սմ

գ) 10 սմ-ի, 10 x 5000 = 50000 սմ

ե) 8 1/5 սմ-ի, 41/5 x 5000 = 41000 սմ

բ) 1/2 սմ-ի, 1/2 x 5000 = 2500 սմ

դ) 1 1/2 սմ-ի, 3/2 x 5000 = 7500 սմ

զ) 3 9/10 սմ-ի, 39/10 x 5000 = 19500 սմ

206. Պատկերե՛ք 1 ։ 150 մասշտաբով.
ա) 6 մ երկարությամբ հատված, 6 x 150 = 900 մ

բ) 4 1/2 մ շառավղով շրջանագիծ, 9/2 x 150 = 675 մ
գ) 9 մ երկարությամբ եւ 7 1/2 մ լայնությամբ ուղղանկյուն։ 9 x 150 = 1350 մ, 15/2 x 150 = 15×75 = 1125 մ

207. Հողակտորի հատակագծում (տե՛ս նկ. 7) արե՛ք անհրաժեշտ չափումները եւ հաշվե՛ք հողակտորի պարագիծն ու մակերեսը։

P = 3+1+1 1/2+1 1/2+4 1/2+2 1/2 =14

14 x 2500 = 35000 մ

4 1/2 x 2 1/2 = 45/4

S= 4 1/2 x 2 1/2=9/2×5/2=45/4

1 1/2 x 1 = 1 1/2 = 3/2

45/4-3/2=39/4

39/4×2500=24375 մ2

208. Քարտեզի վրա հատվածն ունի 8 սմ երկարություն։ Գտե՛ք քարտեզի մասշտաբը, եթե այդ հատվածին տեղանքում համապատասխանում է մի հատված, որի երկարությունը հավասար է`
ա) 8 կմի, 80000 : 8 = 10000, 1 : 10000

գ) 120 կմի, 1200000 : 8 = 150000, 1 : 150000

բ) 2 կմի, 20000 : 8 = 2500, 1 : 2500

դ) 124 կմի, 1240000 : 8 = 155000, 1 : 155000

211. Ամառանոցի առաջին հարկի հատակագծում (տե՛ս նկ. 8) կատարե՛ք անհրաժեշտ չափումները եւ գտե՛ք ճաշասենյակի, խոհանոցի, լողարանի եւ միջանցքի իրական չափերն ու մակերեսները։

213. Ինչի՞ է հավասար գծագրի մասշտաբը, եթե նրանում գծված պատկերները իրականներից մեծ են 7 անգամ։

211. Ամառանոցի առաջին հարկի հատակագծում (տե՛ս նկ. 8) կատարե՛ք անհրաժեշտ չափումները եւ գտե՛ք ճաշասենյակի, խոհանոցի, լողարանի եւ միջանցքի իրական չափերն ու մակերեսները։

ճաշասենյակ-P= 3+3+3+3=12, 12 x 150=1800 սմ =18 մ, S=3×3=9=9×150=1350=13 1/2 մ2

միջանսք-P= 1+1+3+3=8, 8 X 150=1200 սմ =12 մ, S=3×1=3 սմ2×150=450=4 1/2 մ2

խոհանոց- P = 2 +2 + 2+2=8 սմ, 8 x 150 = 1200 սմ = 12 մ, S = 2 x 2 = 4 սմ2, 4 x 150 = 600 սմ2 = 6 մ2

լոգասենյակ – P = 1 + 1 + 2 + 2 = 6 սմ, 6 x 150 = 900 սմ =9 մ, S=1 x 2 = 2 սմ2, 2 x 150 = 300 սմ2 = 3 մ2

217. Մանրակի լայնությունը 1 ։ 5 մասշտաբով գծագրում 8 սմ է։ Որքա՞ն կլինի այդ մանրակի լայնությունը 1 ։ 4 մասշտաբով գծագրում:

8 x 5 = 40 սմ

40 : 4 = 10 սմ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s