Համեմատություն. հիմնական հատկությունը

1. Համեմատության գրառում.

Գրիր համեմատություն:

9 -ի հարաբերությունը 90 -ին հավասար է 2 -ի հարաբերությանը 20 -ին:

9/90=2/20

2. Տրվածին հավասար հարաբերությունների ընտրություն.

Նշիր այն հարաբերությունները, որոնք 11:5 հարաբերության հետ կազմում են ճիշտ համեմատություն:

 • 11:6
 • 110:50
 • 66:30
 • 66:5

3. Ճիշտ համեմատություններ (բնական թվեր).

Նշիր ճիշտ համեմատություն կազմած հավասարությունները:

 • 30:12=10:3
 • 10:4=100:40
 • 30:12=100:40
 • 30:12=10:4
 • 10:3=100:40

4. Համեմատության տեղի ունենալը.

Պարզիր, թե արդյո՞ք 6/6=48/24 հավասարությունը կազմում է ճիշտ համեմատություն: 

Պատասխան՝ այս հավասարությունը համեմատություն ՉԷ:

5. Համեմատության անդամները

Նշիր m/x=c/d համեմատության եզրային անդամները:

 • d
 • x
 • c
 • m

6. Համեմատության անհայտ անդամը 1

Հաշվիր փոփոխականի արժեքը:

3/5=30/r

Պատասխան՝ r =50

7. Համեմատության անհայտ անդամը 2

Գտիր համեմատության անհայտ անդամը

1/6=a/54

Պատասխան՝ a=9

8. Համեմատությունը ճիշտ է կամ ոչ

Արդյո՞ք ճիշտ է համեմատությունը՝

20:4=31:6

Պատասխան

ոչ
այո
քանի որ 4⋅31 հավասար չէ 20⋅6

9. Հավասարում (խառը թիվ)
Լուծիր հավասարումը.
 
15/1 1/4=20⋅x/5
 
Պատասխան՝  x=15/2

10. Հավասարում (սովորական կոտորակներ)
Գտիր անհայտը:
 
d:7/8=2/11:14/11
 
Պատասխան՝ d=1/8

11. Համեմատությունների կազմում (տառեր)
k/b=c/g համեմատության անդամների տեղերը փոխելով՝ կազմիր նոր համեմատություններ:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակները:

k/c=b/g


g/b=c/k

g/c=k/b

k/c=g/b

g/b=k/c

g/c=b/k

12. Անհայտ թիվը (խառը թվեր)
Գտիր անհայտ թիվը:
 
5:u=2 2/3:1 3/5
 
Պատասխան՝ u =5

13. Անհայտ չորրորդ թիվը
Տրված են երեք բնական թվեր՝ 3, 15 և 6
 Ընտրիր ևս մեկ բնական թիվ այնպիսին, որ չորս թվերով հնարավոր լինի կազմել համեմատություն:  
 
Գրիր ամենամեծ այդպիսի թիվը:
 
Պատասխան՝ 30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s