Տնային աշխատանք։ 21.02.2022

Վարժ 129. Գրի՛ր բառամիջում է ունեցող յոթ բառ։ Այդ բառերով կազմի՛ր նախադասություններ։

մանրէաբան – Իմ ընկերոջ հայրիկը մանրէաբան է։

վայրէջք – Ինքնաթիռը վայրէջք կատարեց օդանավակայանում։

ելևէջ – Հարևանների մոտից լսվում էին երգի ելևէջները։

հնէաբան – Ես ուզում եմ դառնալ հնէաբան։

մանրէազրկում – Մենք մանրէազրկեցինք ձեռքերը։

լայնէկրան – Մենք առանք լայնէկրան հեռուստացույց։

բազմաէջ – Ես կարդում եմ բազմաէջ գիրք։

Վարժ․ 130. Գրի՛ր բառամիջում օ ունեցող յոթ բառ։ Այդ բառերով կազմիր նախադասություններ։

անօգուտ – Ես մի անգամ անօգուտ փորձ արեցի։

բացօթյա – Ես գնացի բացօթյա սրճարան։

անօրեն – Հանցագործը անօրինական գոծ է անում։

նախօրոք – Ես նախօրոք զգուշացրեց, որ ես դուրս եմ գալիս բակ։

տնօրեն – Մեր տնորենը

կեսօր – Ես դպրոցից հետո կեսօրը տուն եկա։

ականջօղ – Մայրիկս թանկ ականջօղ առավ իրեն

Վարժ 132. Կետերը փոխարինի՛ր, բ, պ կամ փ տառերով։

Նուրբ, սրբել, դարբին, խաբել, թփրտալ, երփներանգ, երբեք, համբուրել, փրփրել, հինգշաբթի, ճամփորդ, դարպաս, ճանապարհ, աղբանոց, իբրև, եղբայր։

133. Կետերը փոխարինիր գ, կ, կամ ք տառերով։

Թարգմանել, հագուստ, կարգ, պարգևատրել, երգիչ, օգուտ, անեծք, սայթաքել, զորք, վարկաբեկել, ծագուկ, գրկել։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s