Romeo and Juliet

Ուսումնական նախագիծ՝ ՝՝ Ընթերցում ենք բրիտանական կայքի հեքիաթները՝՝

 1. Կարդալ տեքստը:
 2. Դուրս գրել անծանոթ բառերը ուսումնական բլոգում:
 3. Յուրաքանչյուրով կազմել մեկ նախադասություն:
 4. Կատարել առաջադրանքները ուսումնական բլոգում:
 5. Պատմել հակիրճ բովանդակությունը:

Romeo and Juliet

Many years ago in Verona, Italy, there were two families.
‘We are the Capulets.’
‘We are the Montagues.’
These families are always fighting. The Montagues have a son, Romeo. The Capulets have a daughter, Juliet.
One night the Capulets have a party and Romeo goes. He meets Juliet and they fall in love. Juliet’s cousin, Tybalt, sees Romeo and is very angry.
‘He’s a Montague! Get him!’
‘Oh Romeo, why are you a Montague?’
Romeo and Juliet talk and decide to get married.
They know that their families will be very angry so they go to Friar Lawrence and are married in secret.
The next day, Tybalt sees Romeo. He is still angry with Romeo and wants to fight him. Romeo doesn’t want to fight but his best friend, Mercutio, does.
‘If you won’t fight him, I will!’
Mercutio fights Tybalt. Tybalt kills Mercutio! Romeo is so upset he fights Tybalt and kills him too!
The Prince of Verona is very angry and sends Romeo away. Juliet goes to Friar Lawrence for help.

‘Here is a special drink. You will sleep for two days. Your family will think you are dead but you will wake up. Then you and Romeo can be free together.’
Friar Lawrence sends Romeo a letter to tell him the plan. But Romeo doesn’t get the message. He hears that Juliet is dead!
Romeo is so upset he buys some poison and goes to see Juliet.
‘Now I will stay with you forever.’
Too late, Juliet wakes up! She sees what happened.
‘Oh no! You didn’t leave any poison for me but here is your knife.’
Romeo and Juliet are both dead. Friar Lawrence tells the Capulets and Montagues what happened. They are so sad they agree not to fight any more.

Romeo and Juliet is a story about a boy and girl. They love each other, but their families are enemies. They don’t let Romeo and Juliet together. Ands this story ends with their death.

Ուսումնական գարուն

 • Ի՞նչ գիրք ես կարդում(վերնագիրը, հեղինակի անունը): Հեղինակ՝ Տուվե Յանսոն։ Վերնագիր՝ Մումիտրոլներն ու գիսաստղը։
 • Քեզ դուր եկած ամենահետաքրքիր հատվածը կամ արտահայտությունը: Մումիհայրիկը ոտնաթաթերի վրա մտավ խոհանոց ու առանց լույս վառելու բացեց պահարանը։ Տեկստ։ Նա ձգվեց դեպի վերեևի դարակոմ դրված խնձորի գինու շիշը, ձգվեց, ապա մի քիչ էլ ձգվեց ու նույն ակնթարթին հանկարծ գետնին գցեց մի պնակ, որն ահավոր աղմուկով ջարդուփշուր եղավ։
 • Առանձնացրո՛ւ հերոսներին, նկարագրի՛ր և բնութագրի՛ր նրանց: Մումիհայրիկ, Մումիմայրիկ, Սնիֆ, Մումիտրոլ։
 • Գրի՛ր կարծիք կարդացածդ գրքի մասին: Գիրքը շատ հետաքրքիր է և նրա մեջ շատ հերոսներ կան։ Գիրքը շատ արագ է կարդացվում։
 • Կարդացածդ գիրքը ներկայացրո՛ւ  ռադիոնութի կամ տեսանյութի միջոցով:

Ջաննի Ռոդարի։ Թե ինչպես կապիկները ճամփորդեցին

Մի օր կենդանաբանական այգու կապիկները որոշեցին ճամբորդել, աշխարհ ճանաչել: Որոշեցին ու ճամբա ընկան: Գնացին, գնացին, մի տեղ կանգնեցին ու հարցրին.
-Ի՞նչ է երևում:
-Առյուծի վանդակը, փոկի ավազանն ու ընձուղտի տունը:
-Ի՜նչ մեծ է աշխարհը, ու ինչքա՜ն շատ բան ես իմանում, երբ ճամփորդում ես:
Շարունակեցին ճանապարհն ու կանգ առան միայն կեսօրին:
-Հիմա ի՞նչ է երևում:
-Ընձուղտի տունը, փոկերի ավազանն ու առյուծի վանդակը:
-Ի՜նչ տարօրինակ է աշխարհը, ու ինչքա՜ն շատ բան ես իմանում, երբ ճամփորդում ես:
Նորից ճանապարհ ընկան ու կանգ առան արևամուտին:
-Իսկ հիմա ի՞նչ է երևում:
-Առյուծի վանդակը, ընձուղտի տունն ու փոկերի ավազանը:
-Ի՜նչ ձանձրալի է աշխարհը.  միշտ նույն բաներն են հանդիպում. ու ճանապարհորդելն էլ ոչ մի բանի պետք չէ:
Ու այդպես, նրանք ճամփորդում էին, ճամփորդում, բայց վանդակից դուրս չէին գալիս, պտտվում էին նույն շրջանում կարուսելի ձիուկի պես:

Առաջադրանքներ

 • Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը:

Կենդանաբանական

Ճամբորդել

Ճամբա

Ընձուղտ

Ճամփորդում

Կեսօրին

Տարօրինակ

 • Տրված բառերը բառերը բաղադրիչների(մասերի) բաժանի՛ր, ապա որոշի՛ր  կազմությունը (պարզ, բարդ, ածանցավոր)՝  կեսօր, արևամուտ, ձանձրալի, աշխարհ, ճանապարհորդ:

Կեսօր- Կես-օր (Բարդ բառ)

արևամուտ – արև-ա-մուտ (Բարդ բառ)

ձանձրալի – ձանձր-ա-լի (Բարդ բառ)

աշխարհ – աշխարհ (Պարզ բառ)

ճանապարհորդ – ճանապարհ-որդ (Ածանցավոր բառ)

 •         Կենդանաբանական այգու կապիկները  ճամփորդեցին:

ա) Գտի՛ր տրված նախադասության ենթական ու ստորոգյալը:

Ենթակա՝ Կապիկներ

Ստորոգյալ՝ Ճամփորդեցին

բ) Սա պարզ ընդարձակ նախադասություն  է: Այն դարձրո՛ւ պարզ համառոտ:

Կապիկները ճամփորդեցին։

գ) Լույսն անջատվեց: Երեկոյան տանն լույսն անջատվեց։

Աննան նվագում է: Աննան նվագում է դաշնամուր։

Աստղերը շողշողում են: Աստղերը պայծառ շողում են տիեզերքում։

Այս երեք պարզ համառոտ նախադասությունները դարձրո՛ւ պարզ ընդարձակ:

4. Գրի՛ր այգի, ճանապարհ, արևամուտ բառերի հոմանիշները:

Այգի – պարտեզ

Ճանապարհ – ճամփա

Արևամուտ – մայրամուտ

 5. Գրի՛ր տարօրինակ, գիշեր, նույն, դուրս գալ բառերի հականիշները:

Տարօրինակ – սովորական

Գիշեր – ցերեկ

Նույն – տարբեր

Դուրս գալ – մտնել

   6. Պատմվածքից դո՛ւրս գրիր աշխարհը բնութագրող բառերը:

Մեծ աշխարհ, տարօրինակ աշխարհ, ձանձրալի

   7. Համաձա՞յն ես կապիկների հետ: Ինչպիսի՞ն է քո աշխարհը: Պատմի՛ր:

Ես համաձայն չեմ կապիկների հետ։Ինձ համար աշխարհը հետաքրքիր է և սիրուն, որովհետև ես չգիտեմ շատ բաներ։ Ես կիմանամ դա եթե շատ ճամփորդեմ։

Բույսերի կառուցվածքը և կենսագործունեությունը

Մեր շրջապատում կան շատ բույսեր: Տարբեր բույսեր՝ խոտեր, թփեր և ծառեր, աճում են անտառներում ու մարգագետիններում, այգիներում ու պուրակներում, փողոցների եզրերում, դպրոցամերձ և տնամերձ հողամա­սերում և այլուր: Դասարաններում և սենյակներում բույսերն աճեցվում են համապատասխան տարաներում, այստեղ բույսերը խնամքի առարկա են: Ի՞նչ է բնորոշ բույսերին:
Բույսը հիմնականում աճում է հողում: Նրա մարմնի մի մասը գտնվում է հողում՝ կազմելով ստորգետնյա հատվածը: Մյուսը` տեսանելի հատվածն է, որը գտնվում է հողից դուրս, կազմում վերգետնյա հատվածը: Բույսն ունի իր կառուցվածքը: Սովորաբար տարբերում են նրա արմատը, ցողունը և տերևը: Դրանք միասին կազմավորում են բույսի մարմինը: Արմատը սովորաբար կազմում է բույ­սի ստորգետնյա մասը: Արմատները լի­նում են շատ բարակ և հաստացված, կարճ և երկար: Ցողունն արմատին է միացնում տերևները:
Բացի նշվածից՝ բույսերի մի մասը ծաղկում է, տալիս պտուղներ և առաջաց­նում սերմեր: Ծաղիկները, պտուղները և սերմերը բույսի կառուցվածքի մասերն են: Ծաղկման շրջանում բույսերը շատ շքեղ են, գունեղ, գեղեցիկ ու բուրավետ: Արմատը, ցողունը, տերևը, ծաղիկը, պտուղը, սերմը բույսի օրգաններն են:
Բույսն անընդհատ աճում է և զար­գանում, նրա աճը լավ դիտվում է միջա­վայրի բարենպաստ պայմաններում՝ լույ­սի, ջրի և անհրաժեշտ այլ նյութերի առկայությամբ: Եթե ուշադիր դիտարկենք բույսի կյանքը, ապա կնկատենք այն, որ բույսը սնվում է, օգտագոր­ծում ջուր և ածխաթթու գազ, բույսի մարմնում առաջանում են տարբեր օր­գանական նյութեր: Բույսը նաև շնչում է, որի ընթացքում օգտագործում է թթվածին՝ կենդանիների և մարդու նման:

Որոշ բույսերի կենսագործունեության առանձնահատկություններից է հոտը, հաճախ նաև՝ բուրավետ լինելը:
Բույսերի մասին շատ հետաքրքիր երևույթներ կարելի է դիտել անտա­ռում կամ մարգագետնում, դպրոցամերձ կամ տնամերձ հողամասում, շրջա­կա կանաչ աշխարհում: Բույսերը պետք է ոչ միայն ճանաչել, այլ նաև՝ պաշտպանել: Բույսերը մարդկանց «կանաչ բարեկամներն» են:
Բույսերի մասին գիտությունը կոչվում է բուսաբանություն:

Հարցեր և առաջադրանքներ

 • Շրջապատում որտե՞ղ են աճում բույսեր: Մեր լուսամուտին, բակում, այգում։
 • Ի՞նչ գիտեք բույսի մարմնի մասին: Ո՞րն է նրա ստորգետնյա, ո՞րը՝վերգետնյա հատվածը: Ի՞նչ կառուցվածք ունի բույսը: Բույսի ի՞նչ օրգաններ գիտեք: Բույսը ունի արմատ, ցողուն, տերև։ Ստոր գետնյա հատվածը արմատն է, վերգետնյա հատվածը դա ցողունն է և տերև։ Բույսի օրգաններն են պտուղն է, արմատը, տերևը, ցողունը, սերմը, ծաղիկը։
 • Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ՝ բույսի աճի և զարգացման համար: Արևի լույս, օդ, ջուր և սննդարար նյութեր։
 • Ինչպե՞ս է դրսևորվում բույսի կենսագործունեությունը: Նա սնվում է, աճում է և շնչում է, նա օգտագործում է ածխաթթու գազ և թթվածին։
 • Փորձեք նշել, թե ինչո՞վ են բույսերը կարևոր մարդու կյանքում։ Նրանք տալիս են թթվածին, կլանում են ածխաթթու գազը որը վնաս է մոլորակի համար, պաշպանում են փոշիից և քամուց։

Հողը

Փորձե՛նք պարզել,  թե ինչից է կազմված հողը:
Առաջադրանք. Երկրի մակերևույթի վերին բերրի, փխրուն շերտը հողն է, որտեղ աճում է բույսերի մեծ մասը:
Հիշեցում. անվտանգության նկատառումներից ելնելով` խորհուրդ է տրվում փորձերն իրականացնել մեծահասակների ներկայությամբ, պատշգամբում:
1.Վերցրե՛ք հողի մի կտոր և լցրե՛ք ջրի մեջ: Տեսնում եք, որ ջրում անմիջապես հայտնվում են պղպջակներ: Ինչպե՞ս բացատրել այդ երևույթը, ո՞րն է դրա պատճառը: Հողի մեջ կա օդ։
2. Լավ խառնե՛ք ջրում եղած հողը և թողե՛ք` մնա: Որոշ ժամանակ անց կնկատեք նստվածք:
3. Վերցրե՛ք մի փոքր հող, լցրե՛ք հրակայուն տարրայի մեջ և տաքացրե՛ք կրակի վրա: Տարրայի վերևում ապակի պահեք: Ի՞նչ կնկատեք։ Գոլորշի:
4. Շարունակում եք տաքացնել հողը: Շուտով ծուխ կնկատեք և տհաճ հոտ կզգաք: Այսինքն՝ այրվում են բույսերի և կենդանիների մնացորդները:
5. Վերլուծե՛ք ստացված արդյունքները և թվարկե՛ք, թե ինչ նյութեր են մտնում հողի կազմության մեջ: Հողի կազմության մեջ մտնում են՝ ապարներ, ջյուր, օդ և բույսերի և կենդանիների մնացորդներ: