Ուսումնական ձմեռ 2021-2022

Ձմեռային ըտնթերցարանից ես կարդացել եմ Հանս Քրիստիան Անդերսենի <<Եղևվնին>> ստեղծագործությունը։ Ինձ դուր եկավ այն մասը, երբ Եղևվնին պատմում էր մկնիկներին պատմությունը։ Այս ստեղծագործությունը սովորեցնում է մեզ, որ պետք է քյանքի բոլոր պահերը վայելել և չդժգոհել։

Անամորյա ֆիլմերից նայել եմ <<Տանը մենակ>> ֆիլմը։ Այն պատմում է մի տղայի մասին, որի ծնողները մոռացել էին նրան տանը և թռել էին Փարիս հանգստանալու։ Այդ ժամանակ երկու հանցագործներ իմացան այն մասին, որ իր ընտանիքը տանը չէ, բայց նրանք չգիտեին, որ նրանց տղան տանն է։ Տղան սկզբից շատ էր ուզւոմ մենակ մնալ, բայց հետո շատ էր կարոտում մամային։ Ֆիլմը սովորեցնում է, որ պետք է սիրել և գնահատել ընտանիքը։

«Սեպտեմբերից դեկտեմբեր ամիսների հաշվետվություն  մայրենի առարկայից» 

Տնային աշխատանք 15.12.2021

Վարժ․ 96

Տրված բառերից նորերը կազմիր ակ, իկ, ուկ մասնիկներով (ածանցներով)։ Այդ ածանցներն ի՞նչ իմաստ են տալիս բառին։ Այս ածանցները տալիս են փոքրացնող և փաղաքշական իմաստ։

Ա․ աստղ, արկղ, թիթեռ, թերթ, գետ, նավ, դուռ(ն), թռչուն, խոզ, գառ(ն)։ ատղիկ, արկղիկ, թիթեռնիկ, թերթիկ, գետակ, նավակ, դռնակ, թռչնակ, խոզուկ, գառնուկ։

Բ․ հայր, մայր, տատ, պապ, քաղցր, անուշ, որդի, տաք, հարս(ն)։ Հայրիկ, մայրիկ, տատիկ, պապիկ, քաղցրիկ, անուշիկ, որդյակ, տաքուկ, հարսիկ։

Վարժ․ 97

Տրված բառաշարքերից ընտրիր ածանցավոր բառերը և արմատն ածանցից գծիկով բաժանիր։

Օրինակ՝

ձկնիկն – ձկն (ձուկն)-իկ

տնակ – տն(տուն)-ակ

ա) Շապիկ, մկնիկ, զատիկ, ծաղիկ, մայրիկ, աղջիկ, շնիկ, փիսիկ, գեղեցիկ, կապիկ, փոքրիկ, սիրունիկ, կողիկ, թիթեռնիկ, ծիտիկ, քթիկ, տոտիկ, մատիկ։

մկն (մուկն) – իկ

մայր – իկ

շն (շուն) – իկ

փիս – իկ

գեղ – եցիկ

փոքր – իկ

սիրուն – իկ

կող – իկ

թիթեռ (թիթեռն) – իկ

ծիտ – իկ

քտ (քիթ) – իկ

տոտ – իկ

մատ – իկ

բ) Գնդակ, գետակ, վանկիկ, ելակ, կատակ, նապաստակ, առնակ, զավակ, բակ, գուշակ, որդյակ, դղյակ, կտակ, պատանյակ, թիակ, թակ, բլրակ, վարդակ, սոխակ, մահակ, մոծակ։

Գնդ (գունդ)- ակ

գետ – ակ

վանկ – իկ

առն – ակ

որդյ (որդի) – ակ

պատանյ (պատանի) – ակ

թի – ակ

բլր (բլուր) – ակ

վարդ – ակ

սոխ – ակ

գ) Գայլուկ, բուկ, մանուկ, գառնուկ, ձագուկ, ձուկ, ձիուկ, բազուկ, մուկ, աղմուկ, հատուկ, մարդուկ, պոչուկ, վհուկ, ձմերուկ։

գայլ – ուկ

գառն – ուկ

ձագ – ուկ

ձի – ուկ

մարդ – ուկ

պոչ – ուկ

Վարժ․ 98

Սխալները գտիր և ուղղիր։

Փոքրիկ բլրակն էլ անցիր ու կհասնես ասածս ծառին։

 1. Փոքրիկ բլուրն էլ անցիր ու կհասնես ասածս ծառին։
 2. Բլրակն էլ անցիր ու կհասնես ասածս ծառին։

Փոքրիկ ձկնիկը ջրիմուռների տակ էր թաքնվել։

 1. Փոքրիկ ձուկը ջրիմուռների տակ էր թաքնվել։
 2. Ձկնիկը ջրիմուռների տակ էր թաքնվել։

Քաղաքի ծայրին՝ մի փոքրիկ տնակում, ապրում էր կախարդը։

 1. Քաղաքի ծայրին՝ մի փոքրիկ տանը, ապրում էր կախարդը։
 2. Քաղաքի ծայրին՝ մի տնակում, ապրում էր կախարդը։

Մի փոքրիկ առվակ իջնում էր սարն ի վար։

 1. Մի փոքրիկ առու իջնում էր սարն ի վար։
 2. Մի առվակ իջնում էր սարն ի վար։

Անտառից դուրս եկավ մի փոքրիկ ձիուկ։

 1. Անտառից դուրս եկավ մի փոքրիկ ձի։
 2. Անտառից դուրս եկավ մի ձիուկ։

Հավն ածեց մի փոքրիկ ձվիկ։

 1. Հավն ածեց մի փոքրիկ ձու։
 2. Հավն ածեց մի ձվիկ։

Քամին դես ու դեն էր քշում կտոր-կտոր ամպիկները։

 1. Քամին դես ու դեն էր քշում կտոր-կտոր ամպերը։
 2. Քամին դես ու դեն էր քշում ամպիկները։

Վարժ․ 99

Տրված բառերից կամ արմատներից նոր բառեր կազմիր՝ ակ, իկ, ուկ ածանցներով։ Այստեղ այդ ածանցները փոքրացնում կամ քնքշացնու՞մ են։

ա) Թափանց(ել) – թափանցիկ, շրջ(ել) – շրջիկ, մարտ(նչել) – մարտիկ, սիրտճմլ(ել) – սրտաճմլիկ, ճանճ քշ(ել) – ճանճաքշիկ։

բ) Օրեն(ք) – օրինակ, ճաշ – ճաշիկ, ախորժ – ախորժակ, սահուն – սահնակ, պահել – պահակ, ընդուն(ել) – ընդունակ, մոլոր(ել) – մոլորակ, գիտ(ենալ) – գիտակ, պատվիր(ել) – պատվիրակ, բուռ(ն) – բնակ։

գ) Կտր(ել) – կտուկ, դիպ(չել) – դիպուկ, խուսափ(ել) – խուսափուկ։

Վարժ. 100

Տրված բառերից տեղ ցույց տվող ածանցավոր բառեր կազմիր։ Գրիր գործածված մասնիկները (ածանցները)։ Կազմածդ ո՞ր բառերն են մեծատառով սկսվում։

Հիվանդ – հիվանդանոց, խաղիկ – , մուկ – մկնանոց, նիստ – նստարան, այբուբեն – այբենարան, դաս – դասարան, դպիր – դպրոց, դարբին – դարբնոց, հյուր – հյուրանոց, զոր(ք) – զորանոց, ռուս – ռուսաստան, գործ – գործարան, բրուտ – բրուտանոց, կույս – կույսանոց, ուզբեկ – ուզբեկիստան, հնդիկ – հնդկաստան, թուփ – թփուտ, ծիրանի – ծիրանենի։

Վարժ․ 101

Ընդգծված բառակապակցությունները փոխարինիր ածանցավոր բառերով։

Շատ ու շատ տարիներ առաջ ասորիների երկրում մի իմաստուն էր ապրում։

Մորենու մեջ մի առարկա էր թաքցրել։

Նա որոշել էր այդպես իր համար տուն կառուցել։

Տունը դարձրել էր հավանոց։

Երեկոյան դարբնոցում կհանդիպոնք։

Գետի ափին մի հյուղակ ուներ, որտեղ ապրում էր իր սիրելի կոնդանու հետ։

Իրենց գյուղակի փողոցներն ու այգիները հիշեց։

Վարժ․ 102

Բնակավայր կան տեղանք ցույց տվող բառերին այնպիսի ածանցներ ավելացրու, որ նոր բառերը տվյալ տեղի բնակիչ իմաստն արտահայտեն։

Օրինակ՝ լեռ – լեռնցի

Երևան – երևանցի, քաղաք – քաղաքացի, Վան – վանեցի, Մուշ – մշեցի, Աշտարակ – Աշտարակցի, Արտաշատ – արտաշատցի, Դվին – դվինցի, Կարս – կարսեցի, Գյումրի – գյումրեցի, Լոռի – լոռեցի, Ամերիկա – ամերիկացի, Նյու-Յորք – նյու-յորքեցի, սար – սարեցի, գյուղ – գյուղացի։

Տնային աշխատանք 06.12.2021

 • Ավ. Իսահակյանի «Արևի մոտ» հեքիաթից դո՛ւրս գրիր ան նախածանց ունեցող բառերը: Օրինակ՝ անգութ, …

Անգութ

Անծանոթ

Անտեր

Անվախ

Անընդհատ

Վարժ․ 90

Տրված արմատներով բաղադրյալ բառեր կազմիր։

Սառն (սառ) – Սառույց, սառնարան, սառնություն, սառնորակ

Միտ (մտ) – միտք, մտածել, անմիտ, թեթևամիտ

Մուր (մր) – մրոտ

Վարժ․ 91

Տրված բառերը կազմող մասերն առանձնացրու։ Արմատներն ընդգծիր։

Ամպոտ – ամ + պոտ

քարոտ – քար+ ոտ

օդային – օդ + ային

անշնորհք – ան + շնորհ+ ք

դժգոհ – դժ + գոհ

հեռավոր – հեռ + ա + վոր

բարություն – բար + ություն

գրավոր – գր + ավոր

անորոշ – ան + որոշ

տհաճ – տ + հաճ

Վարժ․ 92

Ամեն շարքից մի բաղադրիչ ընտրիր և բաղադրյալ բառեր կազմիր (քանիսը կստացվի)։

Թթենի, կաթնավուն, գույնավոր, խորհուրդավոր, փշոտ, ոսկեղեն, ոսկյա, անտուն, անգույն, կաթնային , Խորհրդարան, կարմրավուն։

Արևի մոտ։ Ա․ Իսահակյան

Մի որբ երեխա՝ ցնցոտիներ հագած՝ կուչ էր եկել հարուստ տների պատերի տակ: Մեջքը հենել էր մի հարուստ տան պատին և մեկնել էր ձեռքը դեպի մարդիկ:
Նոր էր բացվել գարունը, մոտավոր սարերը կանաչին էին տալիս, և գարնան անուշ արևը բարի աչքերով նայում էր ամենքին: Մայթերով անցուդարձ էին անում մարդիկ, և ո´չ մի մարդ չէր նայում, չէր ուզում նայել խեղճ ու որբ երեխային:
Երբ արևը կամաց-կամաց թեքվում էր մոտավոր կանաչ սարերի հետևը — սկսեց փչել մի ցուրտ քամի, և երեխան դողում էր՝ խե՜ղճ ու անտուն:
— Ա՜խ, կարմիր արև, բարի՜ արև, դուն էիր ինձ միայն տաքացնում, հիմա ո՞ւր ես գնում, թողնում ես ինձ մենակ՝ այս ցրտին ու խավարին, ես մայր չունիմ, ես տուն չունիմ, ո՞ւր գնամ, ո՞ւմ մոտ գնամ… Վե´ր առ, տա՜ր ինձ քեզ հետ, անո՜ւշ արև…
Լալիս էր երեխան լուռ ու մունջ, և արցունքները գլոր-գլոր սահում էին նրա գունատ երեսից: Իսկ մարդիկ տուն էին դառնում, և ո՜չ ոք չէր լսում ու տեսնում նրան, ո՜չ ոք չէր ուզում լսել ու տեսնել նրան…
Արևը սահեց անցավ սարի մյուս կողմը և էլ չերևաց:
— Բարի՜ արև, ես գիտեմ, դու գնացիր քո մոր մոտ… Ես զիտեմ ձեր տո՜ւնը, ա՜յս սարի հետևն է. ես կուգամ, կուգամ քեզ մոտ, հիմա՜, հիմա՜:
Եվ խեղճ երեխան դողալով՝ հարուստ տների պատերը բռնելով, գնա՜ց, գնա՜ց, քաղաքից դուրս ելավ: Հասավ մոտավոր սարին. դժվար էր վերելքը. քարեր ու քարեր, առքը դիպչում էր քարերին, խիստ ցավում, բայց նա ուշ չդարձնելով բարձրանում էր անընդհատ:
Մութը իջավ, և կանաչ սարը սևերով ծածկվեց: Սարի գլխին փայլփլում էին աստղերը՝ կանչող, գարդարող ճրագների պես:
Փչում էր սառը, խիստ քամին, որ ձորերի մեջ ու քարափների գլխին վայում էր. երբեմն թռչում էին սև թևերով գիշերահավերը, որոնք որսի էին դուրս եկել:
Երեխան անվախ և հաստատուն քայլերով գնում էր վերև, բա՜րձր, միշտ բա՜րձր, և հանկարծ լսեց շների հաչոց, մի քիչ հետո էլ լսեց մի ձայն խավարի միջից, — Ո՞վ ես, ո՞ւր ես գնամ:
— ճամփորդ տղա եմ, արևի մոտ եմ գնամ, ասա՜, ո՞ւր է արևի տունը, հեռո՞ւ է, թե մոտիկ:
ճրագը ձեռին մոտ եկավ մի մարդ և քնքուշ ձայնով ասաց.
— Դու հոգնած կլինես, քաղցած ու ծարա՜վ, գնանք ինձ մոտ: Ի՜նչ անգութ են քո հայրն ու մայրը, որ այս մթանը քեզ ցրտի ու քամու բերանն են ձգել:
— Ես հայր ու մայր չունիմ, որբ եմ ու անտեր…
— Գնանք, տղա՜ս, գնա՜նք ինձ մոտ,— ասաց բարի անծանոթը և երեխայի ձեռքից բռնելով տուն տարավ:
Նրա տունը մի խեղճ խրճիթ էր. օջախի շուրջը նստել էին բարի մարդու կինն ու երեք փոքր երեխաները: Նրա խրճիթին կից մի մեծ բակում որոճում էին ոչխարները: Նա հովիվ էր, սարի հովիվ:
— Սիրելի՜ երեխաներս, ձեզ եղբայր եմ բերել, թո՜ղ չլինեք երեք եղբայր, լինեք չորս, երեքին հաց տվող ձեռքը չորսին էլ կտա:
Սիրեցե´ք իրար, եկե´ք համբուրեցեք ձեր նոր եղբորը: Ամենից առաջ հովվի կինը գրկեց երեխային և մոր պես ջերմ-ջերմ համբուրեց, հետո երեխաները եկան և եղբոր պես համբուրեցին նրան:
Երեխան ուրախությունից լաց էր լինում և նորից լալիս:
Հետո սեղան նստան ուրախ, զվարթ. մայրը նրանց համար անկողին շինեց և ամենքին քնեցրեց իր կողքին, երեխան շա՜տ հոգնած էր. իսկույն աչքերը խփեց և անո՜ւշ- անո՜ւշ քնեց:
Երազի մեջ ուրախ ժպտում էր երեխան, որպես թե ինքը արևի մոտ է արդեն, գրկել է նրան ամուր ու պառկել է նրա գրկում տաք ու երջանիկ:
Մեկ էլ սրտի հրճվանքից վեր թռավ և տեսավ, որ արևի փոխարեն գրկել է իր նոր եղբայրներին և ամուր բռնել է մոր ձեռքը: Եվ նա աչքովին տեսավ, որ արևը հե´նց այս տան մեջն է, որ ինքը ուղիղ հե´նց արևի գրկումն է…

 • Հեքիաթից դո՛ւրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Որբ –  Ծնողներին կամ նրանցից մեկին կորցրած անչափահաս երեխա

Ցնցոտի – Մաշված

Ճրագ – Նավթով կամ ձեթով լցրած անոթ

Հրճվանք – մեծ ուրախություն

 • Բնութագրի՛ր և նկարագրի՛ր տղային, հովվին:

Տղան ախքատ էր և որբ, ցնցոտիների մեջ։ Նա սոված էր և մրսած։ Հովիվը շատ բարի և հոգատար։

 • Բացատրի՛ր վերնագիրը:

Նոր ընտանիքում նա շատ տաքեր իրեն զգում, որ նրան թվում էր, որ նա Արևի մոտ է։

 • Պատմվածքից դո՛ւրս  գրիր բաղադրյալ  (բարդ, ածանցավոր և բարդ ածանցավոր ) բառեր:

մոտավոր, համբուրել, գունատ, քաղցած, հաստատուն, անվախ

Տնային աշխատանք 30.11.2021

Առ․ 82

Տրված բառերը բաժանիր երկու խմբի։

Ինքդ անվանիր 81 վարժության բառերի շարքերը (ընդհանուրնանուններ գտիր բառաշարքի համար) և տրված նախադասությունները լրացրու։

Ա խմբում պարզ բառեր են, որովհետև բաղկացած են մեկ արմատից։

Բ խմբում բաղադրյալ բառեր են, որովհետև բաղկացած են երկու արմատից կամ ունեն ածանց։

Պարզ և բաղադրյալ բառերը տեղդրիր տրված նախադասությունների մեջ և նախադասությունները լրացրու։

Այն բառերը, որոնց մեջ հնարավոր չէ առանձնացնել բառ կազմող իմաստակիր մասեր, պարզ բառեր են․ օրինակ՝ ծով, նկար, գլուխ։ Այն բառերը, որոնք հնարավոր է բաժանել բառ կազմող իմաստակիր մասերի, բաղադրյալ բառեր են․ օրինակ՝ հեռախոս – հեռ+ա+խոս, բարկություն – բարկ+ություն, բարերար – բար+երար, Մարդասեր – մարդ + ա + սեր։

Առ․ 86

Տրված բառերի ընդհանուր մասերը գտիր, դրանց ուղիղ ձևերը գրիր և տրված բառերը բացատրիր։

ա) Կտցաձև, կտցահարել, կտցաչափ։ – կտուց

կտցաձև – կտուցի ձև ունեցող

կտցահարել – կտուցով խփել

կտցաչափ – կտուցի չափ

բ) Ուղղագրություն, ուղղագիծ, ուղղամիտ, ուղղություն։ – ուղիղ

ուղղագրություն – ճիշտ գրել

ուղղագիծ – ուղիղ գիծ

ուղղամիտ – ճիշտ մտքով

ուղղություն – ճանապարհ

գ) Ուղեկից, ուղևոր, ուղեմոլոր, ուղևորվել։ – ուղի

Ուղեկից – ուղեկցող մարդ

ուղևոր – ճանապարհորդ

ուղեմոլոր – ճանապարհը կորցրած

ուղևորվել – ճանապարհվել

Դասարանական աշխատանք

Առ․73

մատի վարա խաղացնել – շփոտել

Սիրտը դող ընկել – վախենալ

մազերը բիզ-բիզ – զարմանալ

Մի մատ երեխա է – մի փոքր երեխա է

Նախադասությունների մեջ ընդգծված արտահայտությունները փոխարինիր հոմանիշ բառերով։

Այս աղջիկը շփոթեցնում է բոլորիս։

Հանկարծ վախեցավ, բա որ գազանը նորից գա, ինքն ի՞նչ է անելու։

Այ քեզ պատմություն, լսողները զարմացել էին։

Մի փոքր երեխա է, բայց ինչեր գիտի։

Ոժասպառ մի մարդ բացեց դուռը։

Ջիմը և ձմեռը

Մի օր այնքան ուժեղ ձյուն եկավ, որ նույնիսկ դռները չէին բացվում։ Երեխաները վազելով գնացին խաղալու։ Ձյունը շատ լավ խռթխռթում էր, երեխաները սարքում էին ձնեմարդուկներ, խաղում էին ձնագնդիկ և այլ խաղեր, բայց մենակ մի երեխա չէր սիրում խաղալ ձյունով։ Այդ տղան Ջիմն էր։ Ջիմը չէր սիրում ձմեռը, որովհետև նա չէր սիրում սառել։ Ջիմը սիրում էր շոգ տեղեր։ Նա այդպես է իրեն պահում, որովհետև մի օր նա իր ընկերների հետ քայլում էր իր բակում։ Բայց այդ բակը դիք ուներ և Ջիմն ու իր ընկերները, որոշեցին սղալ այդ դիքից և առաջինը ով սղում էր Ջիմն էր։ Նա ընկավ մի մեծ ձյունով լցված փոսի մեջ։ Նրան չէին կարողանում հանել երկար ժամանակ և նա շատ սառել էր։ Դրանից հետո նա ձյուն և ձմեռ չի սիրում։ Հանկարծ նրա ձեռքին մի փաթիլ ընկավ։ Փաթիլը այնքան գեղեցիկ էր, որ Ջիմը փոխեց իր կարծիքը։

Տնային աշխատանք 29.11.2021

 1.  Ավ. Իսահակյանի  «Այդ ոչինչը ես եմ»   առակից դո՛ւրս գրիր 10 պարզ  և 10 բաղադրյալ (ածանցավոր, բարդ և բարդ ածանցավոր) բառեր:

Օրինակ՝ աղավնի— պարզ բառ,

          անպատճառ— բաղադրյալ (ածանցավոր) բառ

Քաղաքապետ – Բարդ

իշխան – ածանցավոր

քաղաք – պարզ

Մարդիկ – ածանցավոր

ոտք – պարզ

խոնարհ – պարզ

գլուխ – պարզ

փողոց – ածանցավոր

անկյուն – ածանցավոր

պատ – պարզ

ստվեր – պարզ

ցնցոտի – ածանցավոր

Շքախումբ – բարդ

առաջնորդ – ածանցավոր

մայթ – պարզ

ճանապարհ – պարզ

մեծ – պարզ

մարդ – պարզ

Նահանգապետ – բարդ

ոչինչ – բարդ

Տնային աշխատանք 26.11.2021

Բառակապակցությունների իմաստներն արտացոլիր մեկական բառով։

Օրինակ՝ սրտի ձև ունեցով – սրտաձև

մոր քույրը – մորաքույր

դարպասը պահող – դարպասապահ

ժամանակը ցույց տվող – ժամացույց

ջրի աման – ջրաման

գաղտնիք պահող – գաղտնապահ

նավ վարող – նավապետ

ծաղկի թերթիկ – ծաղկաթերթիկ

արագ վազող – արագավազ

ամենից մեծ – ամենամեծ

պոչ չունեցող – պոչատ

անուշ համ ունեցող – անուշահամ

քարով շինված – քարաշեն

կին բժիշկ – բժշկուհի

բալի ծառ – բալենի

Վարժ․ 78

Բառակապակցությունների իմաստներն արտացոլիր մեկական բառով։

Օրինակ՝ բարձր հասակ ունեցող – բարձրահասակ

բարի սիրտ ունեցող –

խիղճ չունեցող –

բարձր ձայնով –

միշտ ժպտուն –

գանձը պահելու տեղ –

կապույտ աչքերով –

արքայի որդի –

հույների երկիր –

փոքր էշ –

ծաղիկներով զարդարված –

քաղաքում ապրող –

հայերի երկիր –

Վարժ․ 79

Բառակապակցությունների իմաստներն արտացոլիր մեկական բառով։

Ավետիս (բարի լուր) բերող – ավետաբեր

արագ ընթացող – արագընթաց

բաժակը ձեռքին արտասանվող ճառ – կենաց

վեպ գրող – վեպագիր

բառարան գրող – բառարանագիր

արտասահմանում ապրող մարդ – արտասահմանցի

բույսերի մասին գիտություն – բուսաբանություն

Վարժ․ 80

Եթե հնակավոր է ցույց տուր բառը կազմող մասերը։

Հականիշ – հակա – նիշ

Բանջարանոց – բանջար-անոց

աշակերտ – չի բաժանվում

աշակերտական – աշակերտ-ական

տարրական – տարր-ական

գլխավոր – գլխ-ավոր

կարմիր – չի բաժանվում

դաշտամուկ – դաշտ-ա-մուկ

հյուր – չի բաժանվում

հարստություն – հարստ (հարուստ)-ություն

կերակուր – կեր – ա – կուր

վտանգ – չի բաժանվում

Վարժ․ 81

Ուշադրություն դարձրու Ա և Բ խմբերի բառերի կազմությանը, փորձիր բացատրել տարբերությունը։

Ա․ Մարդ, տեր, սիրտ, կապույտ, արքա, ծաղիկ, կատու, բարի – պարզ բառեր

Բ․ Մարդասեր (բարդ)- մարդ – ա -սեր, Տիրամայր (բարդ)- տիր – ա – մայր, սրտատրոփ (բարդ) – սրտ – ա – տրոփ, կապտավուն (ածանցավոր) – կապտ – ավուն , արքայական (ածանցավոր) – արքա – յական, ծաղկել (ածանցավոր) – ծաղկ – ել , կատվազգի (բարդ) – կատվ – ազգ – ի, բարերար (բարդ) – բար – երար։