Առաջին ուսումնական շրջանի ամփոփում

Մաթեմատիկայից սեպտեմբերից դեկտեմբեր մենք անցել ենք շատ նոր թեմաներ, օրինակ տոկոսներ հաշվել, դիագրամներ կառուցել, համաչափություն, պատահականություն, բացասական և դրական թվերի գումարումը, հանումը, բազմապատկումը և բաժանումը և այլ:

 1. Քանի՞ աշխատանք է կատարված և տեղադրված բլոգի Մաթեմատիկա բաժնում։ 48
 2. Ո՞ր նախագծերին ես մասնակցել․ թվարկել անվանումներով։

Սեբաստացու օրեր

 1. Տեղադրիր առարկայի շրջանակներում կատարածդ աշխատանքների հղւմները։

Բազմապատկման օրենքներ։ Առաջադրանքներ 4

Առաջադրանքներ 3

Բազմապատկման օրենքներ։ Առաջադրանքներ 2

Բազմապատկման օրենքներ: Առաջադրանքներ

Գումարման օրենքը: Առաջադրանքներ

Ամբողջ թվերի բաժանում

Ամբողջ թվերի բաժանումը: Առաջադրանքներ 2

Ամբողջ թվերի բազմապատկում: Առաջադրանքներ

Ամբողջ թվերի բազմապատկումը

Ամբողջ թվերի հանում։ Առաջադրանք 2

Ամբողջ թվերի հանումը։ Առաջադրանք 2

Ամբողջ թվերի հանումը։ Առաջադրանքներ 1

Ամբողջ թվերի գումարումը: Առաջադրանքներ

Ամբողջ թվերի գումարումը: Առաջադրանքներ 1

Ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը: Առաջադրանքներ

Ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը: Առաջադրանքներ 1

Հակադիր ամբողջ թվեր

Կոորդինատային ուղիղ

Ամբօղջ թվերի համեմատումը

Ամբողջ բացասական թվեր

Առաջադրանքներ 3

 Առաջադրանքներ 2

Պատահույթի հավանականություն: Առաջադրանքներ 1

Պատահույթներ: Առաջադրանքներ

Գրաֆիկներ: Առաջադրանքներ 2

Գրաֆիկներ: Առաջադրանք 1

Մաթեմատիկա 03.11.2022

Մաթեմատիկա 03.11.2022

Սեբաստացու օրեր

Դիագրամներ

Համաչափություն

Համաչափություն

Տնային աշխատանք 18.10.2022

Մասշտաբ

Մասեր, տոկոսներ և հարաբերություններ. խնդիրների լուծում

Սովորական կոտորակի արտահայտումը տոկոսով

Տոկոսներ

Ուղիղ և հակադարձ համեմատական կախումներ

Համեմատուցյուների վերաբերյալ խնդիրների լուծումը

Համեմատություն. հիմնական հատկությունը

Թվերի հարաբերություններ

Տառային արտահայտություններ

Մակերեսների և ծավալների հաշվումը խառը թվերով

Կոտորակների համեմատումը

Ընդհանուր հայտարարի բերում (երկու կոտորակ)

15.09.2022 Սովորական կոտորակի հիմնական հատկությունը

Սովորական կոտորակի գաղափարը 13.09.2022

Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ

 1. Ո՞ր թեմայի աշխատանքներին չես մասնակցել, որո՞նք են բացթողումներդ։ Կոորդինատային հարթություն
 2. Ի՞նչ ժամկետում ես պատկերացնում և պատրաստվում կատարել բաց թողնված աշխատանքները, լրացնել բաց թողնված նախագծերը։ 2 օրում:
 3. Քանի՞ ֆլեշմոբի ես մասնակցել։ Չեմ կարող ասել:
 4. Մասնակցե՞լ ես արդյոք մաթեմատիկայի օլիմպիադայի կամ այլ մրցույթի. թվարկիր։Ոչ
 5. Ի՞նչ մաթեմատիկական թեմայով ես ցանկանում տեսնել հաջորդ նախագիծը։ Տոկոսներ:
 6. Ինչպիսի՞ն կլինի քո մասնակցությունը հաջորդ ուսումնական շրջաններում մաթեմատիկայի դասընթացին։Ավելի ակտիվ
 7. Ինչպե՞ս կգնահատես առարկայի շրջանակներում մինչ այժմ կատարածդ աշխատանքը: 8

Մայրենիից անցած ուսումնական շրջանում ես շատ բան եմ սովորել, օրինակ բառակազմությունը, խոսքի մասերը, դարձվացքները և այլ: Ես շատ նոր և հետաքրքիր պատմվածքներ և հեքիաթներ եմ կարդացել: Ինձ շատ է դուր եկել Հովհաննես Թումանյանի <Բարեկենդանը>, Վիլյամ Սարոյանի <Անունս Արամ է>, Անդերսենի հեքիաթները Ամանորի մասին:

Սա իմ մայրենի բաժնի հղումն է.

Մայրենի

During our English lessons in September-December I learned many new important things about English grammar. We did many exercises from English in My Mind book and read many interesting texts.

This is my English section of my blog:

English

По русскому языку за сентябрь-декабрь я прочитал много интересных рассказов. Мне мне очень понравилась книга Марка Твена о приключениях Тома Сойера. Я прошел много тем по грамматике – падежи, спряжение глаголов, местоимения и другие.

Это мой отдел по русскому языку:

Русский язык

Բնագիտությունից ես անցել եմ շատ կարևոր թեմաներ ֆիզիայի և քիմիայի մասին (քիմիական և ֆիզիկական ռեակցիաները, ձգողոփյուն, առաձգականություն, ուժ և այլ): Դպրոցում ես տարբեր հետաքրքիր փորձեր եմ արել:

Սա իմ բնագիտության բաժինն է.

Բնսգիտություն

Պատմությունից անել ենք նախնադարյան շրջանը և աշխարհի ամենահին պետությունների մասին. Վանի թագավորության, Ասորեստանի, Հին Եգիպտոսի, Հնդկաստանի և Ճինաստանի մասին:

Պատմություն

Մասնակցել եմ մեդիա-ուրբաթներին, Սեբաստացու օրերին, ճամփորդություններին:

Русский язык. Отчет за первый учебный семестр

За сентябрь-декабрь я прочитал много интересных рассказов. Мне мне очень понравилась книга Марка Твена о приключениях Тома Сойера. Я прошел много тем по грамматике – падежи, спряжение глаголов, местоимения и другие.

Это мой отдел по русскому языку:

Русский язык

Առաջին ուսումնական շրջանի ամփոփում

Անցած ուսումնական շրջանում ես շատ բան եմ սովորել, օրինակ բառակազմությունը, խոսքի մասերը, դարձվացքները և այլ: Ես շատ նոր և հետաքրքիր պատմվածքներ և հեքիաթներ եմ կարդացել: Ինձ շատ է դուր եկել Հովհաննես Թումանյանի <Բարեկենդանը>, Վիլյամ Սարոյանի <Անունս Արամ է>, Անդերսենի հեքիաթները Ամանորի մասին:

Սա իմ մայրենի բաժնի հղումն է.

Մայրենի

Հաշվետվություն: Առաջին ուսումնական շրջան

 1. Քանի՞ աշխատանք է կատարված և տեղադրված բլոգի Մաթեմատիկա բաժնում։ 48
 2. Ո՞ր նախագծերին ես մասնակցել․ թվարկել անվանումներով։

Սեբաստացու օրեր

 1. Տեղադրիր առարկայի շրջանակներում կատարածդ աշխատանքների հղւմները։

Բազմապատկման օրենքներ։ Առաջադրանքներ 4

Առաջադրանքներ 3

Բազմապատկման օրենքներ։ Առաջադրանքներ 2

Բազմապատկման օրենքներ: Առաջադրանքներ

Գումարման օրենքը: Առաջադրանքներ

Ամբողջ թվերի բաժանում

Ամբողջ թվերի բաժանումը: Առաջադրանքներ 2

Ամբողջ թվերի բազմապատկում: Առաջադրանքներ

Ամբողջ թվերի բազմապատկումը

Ամբողջ թվերի հանում։ Առաջադրանք 2

Ամբողջ թվերի հանումը։ Առաջադրանք 2

Ամբողջ թվերի հանումը։ Առաջադրանքներ 1

Ամբողջ թվերի գումարումը: Առաջադրանքներ

Ամբողջ թվերի գումարումը: Առաջադրանքներ 1

Ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը: Առաջադրանքներ

Ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը: Առաջադրանքներ 1

Հակադիր ամբողջ թվեր

Կոորդինատային ուղիղ

Ամբօղջ թվերի համեմատումը

Ամբողջ բացասական թվեր

Առաջադրանքներ 3

 Առաջադրանքներ 2

Պատահույթի հավանականություն: Առաջադրանքներ 1

Պատահույթներ: Առաջադրանքներ

Գրաֆիկներ: Առաջադրանքներ 2

Գրաֆիկներ: Առաջադրանք 1

Մաթեմատիկա 03.11.2022

Մաթեմատիկա 03.11.2022

Սեբաստացու օրեր

Դիագրամներ

Համաչափություն

Համաչափություն

Տնային աշխատանք 18.10.2022

Մասշտաբ

Մասեր, տոկոսներ և հարաբերություններ. խնդիրների լուծում

Սովորական կոտորակի արտահայտումը տոկոսով

Տոկոսներ

Ուղիղ և հակադարձ համեմատական կախումներ

Համեմատուցյուների վերաբերյալ խնդիրների լուծումը

Համեմատություն. հիմնական հատկությունը

Թվերի հարաբերություններ

Տառային արտահայտություններ

Մակերեսների և ծավալների հաշվումը խառը թվերով

Կոտորակների համեմատումը

Ընդհանուր հայտարարի բերում (երկու կոտորակ)

15.09.2022 Սովորական կոտորակի հիմնական հատկությունը

Սովորական կոտորակի գաղափարը 13.09.2022

Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ

 1. Ո՞ր թեմայի աշխատանքներին չես մասնակցել, որո՞նք են բացթողումներդ։ Կոորդինատային հարթություն
 2. Ի՞նչ ժամկետում ես պատկերացնում և պատրաստվում կատարել բաց թողնված աշխատանքները, լրացնել բաց թողնված նախագծերը։ 2 օրում:
 3. Քանի՞ ֆլեշմոբի ես մասնակցել։ Չեմ կարող ասել:
 4. Մասնակցե՞լ ես արդյոք մաթեմատիկայի օլիմպիադայի կամ այլ մրցույթի. թվարկիր։Ոչ
 5. Ի՞նչ մաթեմատիկական թեմայով ես ցանկանում տեսնել հաջորդ նախագիծը։ Տոկոսներ:
 6. Ինչպիսի՞ն կլինի քո մասնակցությունը հաջորդ ուսումնական շրջաններում մաթեմատիկայի դասընթացին։ Ավելի ակտիվ
 7. Ինչպե՞ս կգնահատես առարկայի շրջանակներում մինչ այժմ կատարածդ աշխատանքը: 8

Հաշվետվություն: Բնագիտություն:

 1. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում ֆիզիկական։ Բերե՛ք օրինակներ Օրինակ կայծակը, Արևը լույս է տալիս:
    
 2. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում քիմիական ։ Բերե՛ք օրինակներ։ Օրինակ եթե մածունը սոդայով կլինի թթված մածուն:
 3. Որո՞նք են ֆիզիկական երևույթների տարատեսակները։ Մագնիսական, լուսային, ձայնային, ջերմային:
 4. Ո՞ր երևույթն են անվանում քիմիական ռեակցիա։ Երբ երկու նյութ`երը խառնում են ստացվում է մի նոր նյութ:
 5. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ: Գույնի փոփոխություն, համի փոսփոխություն, հոտ, ջերմաստիճան ի փոփոխություն, գազի կլանում և արտազատում:
 6. Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ։ Ֆոտոսինտեզ, երկաթի օքսիդացում, պղնձի տաքանալուց սևանալը, փայտի այրվելը:
 7. Լուսասինթեզը համարվու՞մ է քիմիական ռեակցիա։ Այո:
 8. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։ Երբ բարդ նյութը քայքայվում է և առաջանում են պարզ կան ուրիշ բարդ նյութեր:
 9. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման: Երբ երկու կամ ավել նյութերից առաջանում է նոր նյութ:
 10. Ի՞նչ է այրումը։Ի՞նչով է ուղեկցվում այն։ Քիմիական ռեակցիա է, որի ժամանակ այրվում է թթվածինը և անջատվուտվում ածխաթթու գազ, լույս և ջերմություն:
 11. Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։ Թթվածին, բռնկման ջերմաստիճան:
 12. Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։ Ջերմության իջեցում , թթվածնի մուտքի դադարեցում – ավազ լցնել, կրակմարիչ օգտագործել, գորգով/շորով փակել կրակը:
 13. Ի՞նչ է վառելանյութը։ Հեշտ բռնկվող նութեր են, որոնք այրվելու ժամանակ առաջացնում են մեծ քանակությամբ էներգիա և ջերմություն:
 14. Ո՞ր նյութերն են կոչվում օքսիդներ: Օքսիդները նյութեր են, որոնք առաջանում են այն ժամանակ, երբ ինչ որ մի նյութ փոխազդում է թթվածնի հետ:
 15. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն աղերը: Աղը կազմված է և թթվային մնացորդից:
 16. Որո՞նք են թթվային անձրևների առաջացման պատճառները,և ի՞նչ հետևանքներ կարող են դրանք ունենալ: Տարբեր գազեր կուտակվելով մթնոլորտում միանում են ջրի հետ և առաջացնում թթուներ օրինակ ծծմբական թթու և ազոտական թթու: Որոնք անձրևի հետ թափվում են և վնասում են անտառները դաշտերը, արձանները:
 17. Ինչու՞ չի կարելի այրել կենցաղային աղբը: Որովհետև երբ մենք վառում ենք կենցաղային աղբը վտանգավոր նյութեր են առաջանում:

Բնագիտության հաշվետվություն Սեպտեմբեր – դեկտեմբեր 2021

Իմ բնագիտության բաժնի հղումը՝ Բնագիտություն

Սեպտեմբերից – դեկտեմբեր ամիսներին ես սովորել եմ տիեզերքի և մոլորակների մասին, հրաբուխների, լեռների, երկրի շերտերի մասին և այն մասին ինչ է պետք անել երկրաշարժի ժամանակ։

Հայրենագիտության ամփոփում։ Սեպտեմբեր-դեկտեմբեր 2021

Այս ամիսներին մենք ունեցել ենք հետաքրքիր ճամփորդությու Կոտայքի մարզ և Կոշ, այցելել ենք շատ հին եկեղեցիներ, գյուղեր, ծանոթացել ենք նոր մարդկանց հետ։ Շատ բան ենք սովորել Հայաստանի մարզերի մասին, մարզկենտրոնների մասին, հատկապես Կոտայքի մարզի մասին։

Գրիգոր Լուսավորիչ և Խոր Վիրապ

Մեսրոպ Մաշտոց

Առասպել և պատմություն

Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ

Ճամփորդություն դեպի Կոտայքի մարզ

Հայաստանի մարզերը և մարզկենտրոնները

Ճամփորդություն դեպի Կոշ

Отчет по русскому языку. Сентябрь-декабрь 2021.

Это мой отдел Русский язык

За эти месяцы я прошёл много нового: сущиствителное, множоственное и единственное число, корень окончания и суффиксы, синонимы и антонимы, глаголы, их спряжения. Мы прочитали много интересных расказов, разных писателей: Ф. Достоевский, Нарине Абгарян, Драгунского и других.

Мне было очень интересно читать новые книги новых писателей.