Նոր ուսումնական գործիքի կիրառում PT-Periodic Table

Այս ծրագիրը կարող է քաշվել հեռախոսների վրա: Այս ծրագրում դուք կարաք նայեք տարերը:

Քիմիա ուսումնասիրելու համար պետք է պարբերական աղյուսակ: Այս հավելվածը տալիս է շատ մանրամասն ինֆորմացիա տարերի մասին և նրանց հայտնաբերման մասին

, ատոմների կառուցվածքի մասին: Այստեղ կարելի է իմանալ թե քիմիական տարերը ինչքան տարածված են երկրագնդի վրա և տիեզերքում:

Թեմաների ամփոփում

 1. Ի՞նչ է մարմնի կշիռը: Դա այն ուժն է, որով մարմինը ազդում է հենարանի կամ կախոցի վնա:
 2. Ո՞ր երևույթն են անվանում տիեզերական ձգողությունը: Դա այն ուժն է, որով տիեզերքում մարմինները ձգում են իրար:
 3. Ո՞ր ուժն է կոչվում ծանրության ուժ: Դա յան ուժն է, որով Երկիրը ձգում է մարմինները դեպի իրեն:
 4. Ո՞ր ուժն է կոչվում առանձգականության ուժ: Այն ուժն է, որովճկված, ձգված և սեղմած մարնինը վերականգնում է իր ձևը:
 5. Ե՞րբ են առաջանում մարմինների ձևափոխություն: Այն ուժը, որը փոխում է մարմինների ձևը և չափերը:
 6. Ուժի չափման միավորը ի՞նչպես է կոչվում: Նյուտոն
 7. Ինչու՞ չի կարելի այրել կենցաղային աղբը: Այրումից առաջանուն են մարդու և կենդանիների առողջության և շնչառության համար շատ վտանգավոր նյութեր, առաջանում է ածխաթթու գազը, որը նպաստում է կլիմայի տաքացմանը:
 8. Ո՞ր երևույթն են անվանում քիմիական ռեակցիա։ Երբ երկու կամ մի քանի նյութերի փոխազդեցությունից առաջանում են նոր նյութեր,
 9. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ։ Ջերմության փոփոխություն, հոտի, գույնի փոփոխություն:
 10. Քանի՞ տեսակի ձևափոխություններ գիտեք: Ձգում, ճկում, սեղմում
 11. Ի՞նչ է բնութագրում ուժը: Մի մարմնի ազդեցությունը մյուս մարմնի վրա:
 12. Ի՞նչ տառով ենք նշանակում ուժը: F
 13. Կարո՞ղ են արդյոք մարմինները փոխազդել առանց միմյանց հպվելու: Այո, օրինակ ձգողական ուժով կամ օդի հոսքով:

Երկրի ձգողությունը: Ծանրության ուժ և մարմնի կշիռ:

 1. Ի՞նչ է մարմնի կշիռը: Մարմնի կշիռը դա այն ուժն է որով մարմինը ազդում է հենարանի կամ կախոցի վրա:
 2. Ո՞ր երևույթն են անվանում տիեզերական ձգողությունը: Տիեզերքում գտնվող բոլոր մարմինները ձգում են իրար:
 3. Ո՞ր ուժն է կոչվում ծանրության ուժ: Այն ուժն է որը որևէ մարմինն ձգվում է դեխպի Երկրի կենտրոնը:

Առանձգականության ուժ , ուժի չափումը:

Այլ մարմինների ազդեցության շնորհիվ կարող են փոխվել ոչ միայն տվյալ մարմնի արագությունը, այլև`ձևն ու չափերը: Մարմինը կարող է սեղմվել, ձգվել, ծռվել, ոլորվել:Արտաքին ազդեցության հետևանքով մարմնի ձևի, չափերի փոփոխությունը կոչվում է դեֆորմացիա կամ ձևափոխություն:

Continue reading “Առանձգականության ուժ , ուժի չափումը:”

Մեխանիկական շարժում, արագություն: Մարմինների փոխազդեցություն: Ուժ:

Սովորել՝ Մեխանիկական շարժում,արագություն և Մարմինների փոխազդեցությունը:Ուժ թեմանները:

Տեսանյութ Մեխանիկական շարժում

Սնային առաջադրանք

Պատասխանել հարցերի

 1. Ի՞նչ է մեխանիկական շարժումը:Մեխանիկական շարժումը դա երբ մի մարմինն շարժվում է ւրիշ մարմինի նկատմամբ, որոշակի ժամանակի ընթացքում:
 2. Ի՞նչի նկատմամբ է շարժվում գետում լողացող ձուկը: Այլ ձկների, ափի, և գետի գետնի նկատմամբ:
 3. Ի՞նչով է իրարից տարբերվում շարժումները: Արագությամբ, հավասարաչափ և անհավասարաչափ, ուղիղ, կամ կող գծով:
 4. Ի՞նչ է ցույց տալիս արագությունը:Ի՞նչ միավորներով է այն չափվում: Կմ/ժ, Մարմնի անցած ճանապարհն է, միավոր ժամանակով:
 1. Ե՞րբ են մարմինները փոխում իրենց շարժման արագությունը: Մարմնի արագությունը փոփոխվում է երբ նրա վրա ազդում են ուրշ մարմիններ:
 2. Ի՞նչ է բնութագրում ուժը: Ուժը բնութագրում է մարմինների փոխազդեցությունը:
 3. Ի՞նչ տառով են նշանակում ուժը: Անգլերեն մեծատառ F տառով:

Հաշվետվություն: Բնագիտություն:

 1. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում ֆիզիկական։ Բերե՛ք օրինակներ Օրինակ կայծակը, Արևը լույս է տալիս:
    
 2. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում քիմիական ։ Բերե՛ք օրինակներ։ Օրինակ եթե մածունը սոդայով կլինի թթված մածուն:
 3. Որո՞նք են ֆիզիկական երևույթների տարատեսակները։ Մագնիսական, լուսային, ձայնային, ջերմային:
 4. Ո՞ր երևույթն են անվանում քիմիական ռեակցիա։ Երբ երկու նյութ`երը խառնում են ստացվում է մի նոր նյութ:
 5. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ: Գույնի փոփոխություն, համի փոսփոխություն, հոտ, ջերմաստիճան ի փոփոխություն, գազի կլանում և արտազատում:
 6. Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ։ Ֆոտոսինտեզ, երկաթի օքսիդացում, պղնձի տաքանալուց սևանալը, փայտի այրվելը:
 7. Լուսասինթեզը համարվու՞մ է քիմիական ռեակցիա։ Այո:
 8. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։ Երբ բարդ նյութը քայքայվում է և առաջանում են պարզ կան ուրիշ բարդ նյութեր:
 9. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման: Երբ երկու կամ ավել նյութերից առաջանում է նոր նյութ:
 10. Ի՞նչ է այրումը։Ի՞նչով է ուղեկցվում այն։ Քիմիական ռեակցիա է, որի ժամանակ այրվում է թթվածինը և անջատվուտվում ածխաթթու գազ, լույս և ջերմություն:
 11. Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։ Թթվածին, բռնկման ջերմաստիճան:
 12. Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։ Ջերմության իջեցում , թթվածնի մուտքի դադարեցում – ավազ լցնել, կրակմարիչ օգտագործել, գորգով/շորով փակել կրակը:
 13. Ի՞նչ է վառելանյութը։ Հեշտ բռնկվող նութեր են, որոնք այրվելու ժամանակ առաջացնում են մեծ քանակությամբ էներգիա և ջերմություն:
 14. Ո՞ր նյութերն են կոչվում օքսիդներ: Օքսիդները նյութեր են, որոնք առաջանում են այն ժամանակ, երբ ինչ որ մի նյութ փոխազդում է թթվածնի հետ:
 15. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն աղերը: Աղը կազմված է և թթվային մնացորդից:
 16. Որո՞նք են թթվային անձրևների առաջացման պատճառները,և ի՞նչ հետևանքներ կարող են դրանք ունենալ: Տարբեր գազեր կուտակվելով մթնոլորտում միանում են ջրի հետ և առաջացնում թթուներ օրինակ ծծմբական թթու և ազոտական թթու: Որոնք անձրևի հետ թափվում են և վնասում են անտառները դաշտերը, արձանները:
 17. Ինչու՞ չի կարելի այրել կենցաղային աղբը: Որովհետև երբ մենք վառում ենք կենցաղային աղբը վտանգավոր նյութեր են առաջանում:

Քիմիական նյութերի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա

 1. Հողի ու ջրի, թռչունների ու ձկների, վայրի գազանների պահպանման համար ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկվում: Ստեղծում է անտառներ պուրակներ արգելոոցներ:
 2. Որո՞նք են թթվային անձրևների առաջացման պատճառները,և ի՞նչ հետևանքներ կարող են դրանք ունենալ: Տարբեր գազեր կուտակվելով մթնոլորտում միանում են ջրի հետ և առաջացնում թթուներ օրինակ ծծմբական թթու և ազոտական թթու: Որոնք անձրևի հետ թափվում են և վնասում են անտառները դաշտերը, արձանները:
 3. Ինչու՞ չի կարելի այրել կենցաղային աղբը: Քանի որ այրումից առաջանում են թունավոր նյութեր:

Աղեր, հիմքեր

Պատասխանել հարցերին

 1. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն աղերը: Աղը կազմված է և թթվային մնացորդից:
 2. Որտե՞ղ է կիրառվում գիպսը: Գիպսը օգտագործվում է շինարարության մեջ և բժժշկության մեջ
 3. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն հիմքերը: Հիմքերը կազմված են մետաղի ատոմներից և հիդրոօքսիլ խմբից (OH)

Թթուներ

 1. Ի՞նչ թթուներ կան բնության մեջ: Կիտրոնաթթու, խնփորաթթու, քացախաթթու, կաթնաթթու:
 2. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն թթուները: Թթուները կազմված են ջրածնից և թթվային մնացորդից:
 3. Ինչպե՞ս կարող եք համոզվել ,որ տվյալ նյութը թթու է: Կան նյութեր որոնք փոխազդելով թթվի հետ փոխում են գույնը օրինակ. լակմուսը: Լակմուսը թթվից կդառնա մանուշակագույնից կարմիր:
 4. Ինչպե՞ս պետք է վարվել թթուների հետ: Պետք է զգուիշ լինել: Եթե թթուն ընկնի մաշկի վրա, պետք է այդ մասը լվանալ առատ ջրով և անել վրան մի փոքր սոդա: