Տնային աշխատանք

 1. Պատմի՛ր 25500 թվի մասին:

 

 • Թիվը գրի՛ր տառերով: Քսանհինգ հազար հինգհարյուր
 • 25500-ն ունի 0 տասնյակ և 0 միավոր
 • Հարևան թվերն են՝ 25499, 25501
 • Հաջորդող թիվն է՝ 25501
 • Նախորդող թիվն է՝ 25499
 • Մեծացրո՛ւ 524789-ով: 780289
 • Մեծացրո՛ւ 201970-ով: 457470
 • Մեծացրո՛ւ 909784-ով: 935284
 • Մեծացրո՛ւ 101472-ով: 126972
 • Մեծացրո՛ւ 800064-ով: 825564
 • Մեծացրո՛ւ 300747-ով: 326247
 • Փոքրացրո՛ւ 3036-ով: 22444
 • Փոքրացրո՛ւ 20101 – ով: 5399
 • Փոքրացրո՛ւ 20002-ով: 5498
 • Փոքրացրո՛ւ 19471-ով: 6029
 • Փոքրացրո՛ւ 3048-ով: 2452
 • Մեծացրո՛ւ 10 անգամ, 100 անգամ։ 255000, 2550000
 • Փոքրացրո՛ւ 10 անգամ, 100 անգամ: 2550, 255
 • Կլորացրո՛ւ մինչև մոտակա տասնյակը, հայուրյակը, հազարյակը 25510, 25600, 26000
 • Թվի թվանշանները վերադասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենափոքր թիվը։ 20055
 • Թվի թվանշանները վերադասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենամեծ թիվը։ 55200

Continue reading “Տնային աշխատանք”