Հնդկաստան և Չինաստան

  • Ինչպիսի՞ն էր Հնդկաստանի վիճակը մինչ արիացիների հայտնվելը: Կայն մեծ քաղաքներ և զարգացած երկրագոծություն, բայց նրանք անմարտունակ էին և անկազմակերպ:
  • Ներկայացրե՛ք Չինաստանի ձևավորման պատմությունը։ Չինաստանում կայն շատ փոքր պետություններ, որոնք որոնք պատերազմում էին իրար հետ: Ցին կայսրը միավորեց նրանց և մցրեց միասնական օրենքներ և դրամ և հարկեր: Հառցակումներից պաշպանվելու համար կառուցվել էր չինական մեծ պարիսպը: Չինաստանից սկսվում էր մետաքսի ճանապրհը
  • Ի՞նչ գիտեք Մետաքսի ճանապարհի մասին։ Որ նա անցնում էր չինաստանով, պարսկաստանով, հայաստանում մինչև սև ծով այդ ճանապարհով անցնում էին առևտրականները դեպի արևմուտք:
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s