Աքեմենյան Իրանը

1) Պատմի՛եք Մարաստանի մասին։ Մարաստանը ստեղծել են մարական ցեղերը, որոնք ապրում էին իրանի հյուսիսում:
2) Ներկայացրե՛ք Կյուրոս արքայի նվաճումները։Կյուրոս ա արքան եղել էր պարսիկների առաջնորդ: Նա նվաճել էր Մարաստանը, Բաբելոնը:
3) Ներկայացրե՛ք Դարեհ Առաջին արքայի իրականացրած վերափողումները, նրա կառավարման շրջանը։ Նա իր տորությունը բաժանեց մարզերի և նշանակեց դրանց ղեկավարներին, կառուցեց երկար ճանապարհ, որը ձգվում էր միջև Էգեան ծով:
4) Ի՞նչ գիտեք մերօրյա Իրանի մասին։ Իրանը Հայաստանի հարևանն է հարավում: Իրանը իսլամական պետություն է, շատ խիստ օրենքներով: Պարսկաստանը մեծ երկիր է իր հարևան երկրների հետ համեմատած:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s