Տնային աշխատանք 13.12.22

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ։ Արմատները բաղադրյալ բառի կազմում կարող են լինել հնչյունափոխված և անհնչյունափոխ։

Միայն արմատներով կազմված բաղադրյալ բառերւ կոչվում են բարդություններ կամ բարդ բառեր։Օրինակ՝ գծագիր,մեծահոգի։

Արմատով և մեկ կամ մի քանի ածանցով կազմված բաղդրյալ բառերը կոչվում են ածանցավոր բառեր ,օրինակ՝ միություն ,նախագիծ։

Մեկից ավելի արմատներով և ածանցով կազմված բառերը կոչվում են բարդածանցավոր ,օրինակ՝ դպրոցաշինություն,մեծահոգաբար։

  1. Անտառ և եղևնի նկարագրիր գործածելով ինչքան հնարավոր է շատ հոմանիշներ։ Անտառում ծառերը ծաղկված էին դեղին տերևներով: Նրանց սաղարթը ոսկեգուն էր և գեղեցիկ: Եղևնիների մոտ աճում էին ալ, կարմիր և սպիտակ ծաղիկներ:

2. Ընդգծված բառակապակցությունները փոխարինիր ածանցավոր բառերով։

Պոչավոր մի կենդանի էր գալիս։

Չգիտեի ,որ այդքան զորավոր հսկա ես։

Այդտեղ որսորդները երկվոտք զարմանալի կենդանի են տեսել։

Երկրորդ անգամ հայտնվողը նույն ձին չէր,սրա պոչը երկարոտ ,գույնն էլ ՝ դեղնոտ։

հայրապես՝ խրատում էր ու համոզում, որ ներող լինի։

Մտերմաբար՝ հազորդումմ էր , որ մի օր էլ տանը մնա։

Եղբայրաբար օգնում է ու հետևում , որ վատ բան չանես։

Թշնամաբար եք խոսում։

Հարցը յուրովի լուծեց ու գնաց։

Տրված բա ղադրյալ բառերը բաժանիր բառակազմական միավորների։

Ա․Մարդ-ա-նման, մեծ-ա-տուն,սառ-նա-սիրտ,ընկեր-ա-սեր,գործ-ընկեր։

Բ․Նման-ություն ,տն-ակ,սառն-ություն,սր-տիկ,ընկեր-անալ,սիր-ել,գործ-իք,գործիք-ային,գործիք-ավորել։

Ընդգծված բաղադրյալ բառերը փոխարինիր բառակապակցություններով։

Մարգարիտի նման հատիկները տարբեր մեծության են լինում։

Աշխարհում ամենից մեծ լոնդոնյան թանգարանի մեծահռչակ ութսունհինգ գրամանոց մարգարիտն է։

Համպարը թանկ արժեցող նյութ է,որը գործածվում է լավագույն օծանելիքների արտադրության մեջ։

Դա սևավուն ,քարանման նյութ է , որը միայն կաշալոտի աղիներում է լինում։Դա մեծ մասամբ հանում են տեգահատ կաշալոտի աղիներից,բայց երբեմն ծովափին էլ կարող են գտնել։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s