Բազմապատկման օրենքներ։ Առաջադրանքներ 2

638. Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք բազմապատկման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը.

ա) +7, –4, +7 x -4= -28, -4 x +7 = -28

գ) –2, +8, -2 x +8 = -16, +8 x -2 = -16

բ) –5, –11, -5 x -11 = +55, -11 x -5 = +55

դ) +12, –12: +12 x -12 = -144, -12 x +12= – 144

639. Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք բազմապատկման զուգորդական օրենքի ճշտությունը. ա) +9, –2, +3, (+9) x (-2) x (+3)= (-54), (+3) x (-2) x (+9) = (-54)

դ) +5, –8, –5, (+5)x(-8)x(-5)=(+200), (-5)x(-8)x(+5)=(+200)

բ) –5, +4, +7, (-5)x(+4)x(+7)=(-140), (+7)x(+4)x(-5)=(-140)

ե) +2, +15, –6, (+2)x(+15)x(-6)=(-180), (-6)x(+15)x(+2)=(-180)

գ) –6, –10, +8, (-6)x(-10)x(+8)=(+480), (+8)x(-10)x(-6)=(+480)

զ) –16, –3, –9: (-16) x (-3) x (-9) = (-432), (-9)x(-3)x(-16)=(-432)

640. Ստուգե՛ք, որ ամբողջ թվերի հետևյալ եռյակների համար ճիշտ է բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ.

ա) –5, –6, –11,

գ) +2, –10, +7,

ե) +8, 0, –17,

բ) 0, –8, +12,

դ) –16, –18, +20,

զ) –6, –1, –19։

641. Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը.

ա) (–2) · (+3) · (–7) = +42

գ) (–5) · (–4) · (+3 ) · (–2) = – 120

բ) (–1) · (–1) · (–1 ) = -1

դ) (+7) · (–3) · (+4) · (–5) = +420

643. Եթե բացասական արտադրիչների քանակը զույգ թիվ է, կարո՞ղ է արդյոք արտադրյալը բացասական թիվ լինել: Ոչ

645. Եթե բացասական արտադրիչների քանակը կենտ թիվ է, կարո՞ղ է արդյոք արտադրյալը դրական թիվ լինել:Ոչ

647. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (–1 ) · (+1 ) · (–1 ) · (+1 ) · (–1 ) = -1

գ) (+4 ) · (–5 ) · (+8 ) · (–2 ) · (–4 ) = – 1280

բ) (–5 ) · (–20 ) · (+3 ) · (–7 ) · (+2 ) = – 4200

դ) ( –7 ) · (–1 ) · (+3 ) · (–5 ) · (–9 ) = + 945

651. Որոշե՛ք, թե ինչ նշան կունենա չորս ամբողջ թվերի արտադրյալը, եթե՝

ա) այդ թվերից երկուսը դրական են, երկուսը՝ բացասական – դրական

բ) այդ թվերից երեքը բացասական են, մեկը՝ դրական – բացասական

գ) այդ թվերից երեքը դրական են, մեկը՝ բացասական – բացասական

656. Գտե՛ք , թե ինչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն. ա) | 4 | = 4

գ) | 0 | = 0,

ե) 6 · | 2 | – 2 = 10,

բ) 2 · | 4 | = 8,

դ) – | 1 | = –1,

զ) 8 · | 0 | = 0։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s