Առաջադրանքներ 3

649. Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք + կամ – նշանը այնպես, որ ստացվի հավասարություն.

ա) – 5 · (4 + 3) = – 5 · 4 – 5 · 3,

գ) 11 · (–6 + 5) = – 11 · 6 + 11 · 5,

բ) 8 · (–7 – 1) = – 8 · 7 – 8 · 1,

դ) –2 · (10 – 2) = – 2 · 10 + 2 · 2:

670. Հայտնի են 1 թվի հետևյալ հատկությունները.

ա) բնական թիվը 1-ի բաժանելիս ստացվում է նույն թիվը – Այո

բ) բնական թիվը ինքն իրեն բաժանելիս ստացվում է 1- Այո

Ճի՞շտ են արդյոք այդ հատկությունները բացասական ամբողջ թվերի դեպքում։

677. Տրված են երկու կոտորակներ՝ 3141/7777 և 31413141/77777777: Նրանցից ո՞րն է ավելի մեծ։ 3141/7777 > 31413141/77777777

 678. Տրված են –5, –11, +18, –9, +6 թվերը։ Գտե՛ք՝

ա) այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը, -5 + -11+18 + -9 +6 = -1  – +1

բ) այդ թվերին հակադիր թվերի գումարը։ +5 +11 + -18 +9 + -6 = +1

679. Որո՞նք են այն չորս հաջորդական ամբողջ թվերը, որոնցից ամենամեծը հավասար է՝

ա) –11-ի, -12, -13, -14, -15

բ) 0-ի, -1, -2, -3, -4

գ) +2-ի, +1, 0, -1, -2

դ) –1-ի, -2, -3, -4, -5

686. Գրե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնց բացարձակ արժեքները 5-ից փոքր են։ |4|, |3|, |2|, |1|, |0|

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s