Բազմապատկման օրենքներ: Առաջադրանքներ

 1. Առանց հաշվելու պարզիր, թե ո՞ր արտահայտություններն են իրար հավասար:
 • 59⋅(−25)
 • (−59)⋅(−25)
 • (−25)⋅59
 • 2. Արտահայտությունը արտագրիր առանց փակագծերի:

−(−27)=+27

 • 3. Պարզիր, թե ո՞ր արտահայտությունների արժեքներն են իրար հավասար:
 • 39⋅60
 • (−60)⋅(−39)
 • −39⋅60
 • 4. Արտագրիր հետևյալ արտահայտությունը առանց փակագծերի:

Պատուհանում առանց բաց թողնված տեղերի գրիր թվերը և «», «+» կամ «» նշանները:

Բազմապատկման նշանի փոխարեն օգտագործիր  «∗» նշանը:

(−15)⋅(−49)+(−79)=+656

 • 5. Ձևափոխիր 91⋅(−10)⋅(−42) արտահայտությունը:

Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը:

 • 42⋅91⋅10
 • (−91)⋅(−10)⋅(−42)
 • 10⋅91⋅(−42)
 • (−42)⋅91⋅(−10)
 • 6. 8−8⋅23 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:

Պատասխան՝ 8−8⋅23= 8 ⋅(1−23)

 •  7. 1. Կիրառելով բազմապատկման բաշխական օրենքը` 5−5⋅18 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:

Պատասխան՝ 5−5⋅18= 5 ⋅(1−18)=5-90=-85

2.  Հաշվիր ստացված արտահայտության արժեքը:

Պատասխան՝ -85:

 • 8. Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական օրենքը՝ ձևափոխիր արտահայտությունը:

Մեծությունները գրիր առանց բաց տեղերի, բազմապատկման նշանի փոխարեն օգտագործիր «∗» նշանը:

−43⋅d=d∗-43

 • 9. 11−583 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:

Պատասխան՝ 11−583= 11 ⋅(1−53)=-572

10. Կիրառելով բազմապատկման բաշխական օրենքը` հաշվիր այս արտահայտության արժեքը՝ 7⋅(−3)+(−3)⋅8=-3∗(7+8)=-45

Պատասխան՝ -45

11. Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

−5+(−5)+(−5)+(−5)+(−5)+(−5) =-5×6= -30

12. Պարզիր, թե ո՞ր արտահայտություններն են իրար հավասար:

 • 2⋅(−21)
 • (−21)⋅(−2)
 • 21⋅(−2)
 • (−2)⋅21

13. Պարզիր, թե որո՞նք են հավասար −91⋅y⋅x արտահայտությանը:

Ընտրիր ճիշտ տարբերակները:

 • −91⋅x⋅y
 • −x⋅91⋅y
 • 91⋅y⋅(−x)
 • −91⋅(−x)⋅y
 • (−91)⋅(−y)⋅(−x)
 • y⋅x⋅(−91)
 • −y⋅x⋅(−91)

14. 29−1450 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:

Պատասխան՝ 29−1450= 29 ⋅(1− 50 )

15. Կիրառելով բազմապատկման բաշխական օրենքը՝ հաշվիր:

5⋅5−11⋅5+14⋅5−20⋅5−5 = 5∗(5-11+14-20-1)=-65

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s