Ամբողջ թվերի բաժանում

669. Երկու ամբողջ թվերի քանորդը բացասական է։ Ինչպիսի՞ն պիտի լինեն բաժանելիի եւ բաժանարարի նշանները։ Մեկը բացասական, մյուսը դրական:

671. Հաշվե՛ք.
ա) +38 ։ (–19)=(-2)

դ) –420 ։ (–15)=+28

է) 0 ։ (–14)=0
բ) –600 ։ (–150)=+4

ե) –531 ։ (+3)=(-177)

ը) –121 ։ (–11)=+11
գ) –720 ։ (+120)=(-6)

զ) +837 ։ (–1)=(-837)

թ) +39 ։ (–13)=(-3)


672. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.
ա) –3 · -7 = 21,

գ) –10 · 0 = 0,

ե) –21 · -2 + 3 = 45,
բ) 6 · -6 = –36,

դ) –9 · -9 + 1 = –80,

զ) 2 – 3 · 647 = 20։


673. Հաշվե՛ք.
ա) 8 ։ (–2) – 14 ։ (–7) + (–12) ։ 4=-4 + 2 – 3= -5

դ) (–55 ։ 11 + 48 ։ (–16)) ։ (–4)= (-5 – 3) : -4 = -8 : -4 = +2
բ) –18 ։ (–9) + 16 ։ (–8) – 24 ։ (–6)=2 +(-2) – (-4) = +4
գ) (33 ։ (–3) – 40 ։ (–8)) ։ (–3) = ((-11) – (-5)) : -3 = +2


674. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
ա) (8 · * + 9) ։ (–5), եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինեն + 2,+ 7, –3, –8 թվերը.

(8 ·( +2) + 9) ։ (–5)=-5

(8 · (+7)+ 9) ։ (–5)= -13

(8 · (-3) + 9) ։ (–5)= +3

(8 · (-8) + 9) ։ (–5) = +11


բ) * ։ (15 – 4 · *), եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինեն +3, 0, +5, +4 թվերը։

+3 ։ (15 – 4 · (+3)) = +1

0 ։ (15 – 4 · 0) = 0

+5 ։ (15 – 4 · (+5)) = -1

+4 ։ (15 – 4 · (+4)) = -4


675. Հայտնի են բաժանման հետեւյալ հատկություններ
(a + b) : c = a : c + b : c, (a · b) : c = (a : c) · b:4
Ստուգե՛ք, որ այս հարաբերակցությունները ճիշտ են հետեւյալ ամբողջ թվերի համար.
ա) a = 20, b = 10, c = –5,

(a + b) : c = a : c + b : c,

(20 + 10) : (-5) = 20 : (-5)+ 10 : (-5)

բ) a = –18, b = –9, c = 3

-6 = -6

(a · b) : c = (a : c) · b:4

((-18)x (-9)):3=((-18):3)x(-9)

54=54


676. a-ի եւ b-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի հավասարություն.
ա) a : b = 0, a=20, b=0

ե) (–a) : b = –1,-a=-45, b=45
բ) a : b = 1, a=87, b=87

գ) a : b = a, a=41, b=1

դ) a : b = –a, a=8, b=-1

զ) a : (–b) = –1, a=99, b=-99

680.Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛քA (–2), B (+5), C (–8), D (–1), E (+2) կետերը։

685. Ճի՞շտ է արդյոք, որ եթե
a + |a| = 0
գրառման մեջ a-ի փոխարեն գրենք որեւէ բացասական թիվ, կստացվի հավասարություն: Իսկ եթե գրենք զրո կամ դրակա՞ն թիվ:

Այո:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s