Մեխանիկական շարժում, արագություն: Մարմինների փոխազդեցություն: Ուժ:

Սովորել՝ Մեխանիկական շարժում,արագություն և Մարմինների փոխազդեցությունը:Ուժ թեմանները:

Տեսանյութ Մեխանիկական շարժում

Սնային առաջադրանք

Պատասխանել հարցերի

  1. Ի՞նչ է մեխանիկական շարժումը:Մեխանիկական շարժումը դա երբ մի մարմինն շարժվում է ւրիշ մարմինի նկատմամբ, որոշակի ժամանակի ընթացքում:
  2. Ի՞նչի նկատմամբ է շարժվում գետում լողացող ձուկը: Այլ ձկների, ափի, և գետի գետնի նկատմամբ:
  3. Ի՞նչով է իրարից տարբերվում շարժումները: Արագությամբ, հավասարաչափ և անհավասարաչափ, ուղիղ, կամ կող գծով:
  4. Ի՞նչ է ցույց տալիս արագությունը:Ի՞նչ միավորներով է այն չափվում: Կմ/ժ, Մարմնի անցած ճանապարհն է, միավոր ժամանակով:
  1. Ե՞րբ են մարմինները փոխում իրենց շարժման արագությունը: Մարմնի արագությունը փոփոխվում է երբ նրա վրա ազդում են ուրշ մարմիններ:
  2. Ի՞նչ է բնութագրում ուժը: Ուժը բնութագրում է մարմինների փոխազդեցությունը:
  3. Ի՞նչ տառով են նշանակում ուժը: Անգլերեն մեծատառ F տառով:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s