Դասարանական աշխատանք

•Ներկայացրե՛ք և բնութագրե՛ք նախնադարի փուլերը, ի՞նչ զարգացում/փոփոխություն նկատվեց փուլերից յուրաքանչյուրում։ Հին քարեդար, միջին քարեդար, նոր քարեդար: Հին քարեդարում (մինչև ք.ա XII հազարամյակ) մարդիկ ապրում եին 15-30 մարդկանցով կազմված փոքր խմբերով՝ նախնադարյան հոտերով: Նրանք սբաղվում եին հավաքչությամբ, որսորդությամբ և ձկնորսությամբ: Նրանց հիմնական գործիքը հատիչն էր: Միջին քարեդարում (ք.ա XII-X հազարամյակ): Մարդիկ ստեղծեցին տեգ և պարսատիկ և ավելի հեշտ եին որս անում: Նրանք սկսեցին ընտելացնել կենդանիներ, օրինակ՝ շանը: Նոր քարեդարում (ք.ա X-VI) մարդիկ սկսեցին զբաղվել երկրագործությամբ և անասնապահությամբ: Նաև զարգացան արվեստները օրինակ՝ խեցեգործություն և փայտամշակում, և փոխանակվում եին տարբեր ապրանքներով: Տոհմերը միացան և դարձան ցեղեր:

  • Մի քանի նախադասությամբ պատմե՛ք Հայկական լեռնաշխարհի մասին։ Հայկական լեռնաշխարհը հայերի հայրենիքն է: Հայկական լեռնաշխահի սահմաններն են պոնտոսի լեռներնեն, Կուռ գետը, և ասիական սարահարթը: Ամենա բարձր լեռը մեծ Արարատն է: Լճերը Սեվանա լիճը, Վանա լիջը և Ուրմիա լիճը:
  • Ի՞նչ գործոններ են հարկավոր պետության ստեղծման համար։ Ցեղերի միավորումը:
  • Ի՞նչ է պետությունը։ Պետությունը համախմբում է այդ տարածքում ապրող մարդկանց, պաշտպանում է թշնամիներից:
  • Ներկայացրե՛ք վաղ պետական կազմավորումները: Հին եգիպտոսը, Շումերական պետությունները, Հնդկաստանը, Հունաստանը և Հայաստանը:
  • Ե՞րբ և ի՞նչ հանգամանքներում է ձևավորվել Վանի թագավորությունը։ Ք.ա II-I հազարամյակներում ասորեստանը հաճախ հարձակվում էր Հայկական լեռնաշխահի պետությունների վրա և դա ստիպեց, որ նրանք միավորվեն և վանալճի ավազանում ստեղծվեց Վանի թագավորությունը:
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s