Ամբողջ թվերի հանումը։ Առաջադրանք 2

559. Կատարե՛ք հաշվումները` հանումը փոխարինելով գումարումով.

ա) 6 + 7 = 13

գ) –30 + 44 = 14

բ) –11 + 9 = -2

դ) 8 + 2 = 10

560. Կատարե՛ք հանում.

ա) 34-(–7) = +41

գ) 101 – (–8) = +109

բ) –48–(–25) = +23

դ) –17 – (–34) = +17

561. Գիշերը օդի ջերմությունը -10օ C էր։ Առավոտյան այն դարձավ +2OC։

Քանի՞ աստիճանով փոխվեց օդի ջերմությունը։ 12

562. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի հավասարություն ստացվի.

ա) 2 – 8 = –6,

դ) 28 + 25 = –3,

բ) -7 – 7 = 7

563. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (35 – 17) – 20 = -2

դ) (29 – 64) + 23 = -12

բ) (–43 – 14) – 32=-89

գ) (–74 + 27) – 15=-62

565. Թվերից հանե՛ք 11.

18-11=7, 9-11=-2, 0-11=-11, –3-11=-14, –1-11=-12, 2-11=-9, 5-11=-6, –4-11=-15:

568. Գտե՛ք և համեմատե՛ք արտահայտությունների արժեքները.

ա) 8 – 3 > 3 – 8,

գ) –25 – (–3) < –3 – (–25),

բ) (–7) – 4 < 4 – (–7),

դ) 6 – (–2) > (–2) – 6։

Ի՞նչ օրինաչափություն է այստեղ գործում։<—> – <—> = +

569. Օդի ջերմությունը իջավ 7օC-ով և դարձավ –3օC։ Որքա՞ն էր օդիջերմությունը մինչև այդ փոփոխությունը։ 4oC

572. Լրացրե՛ք հետևյալ աղյուսակը.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s