Ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը: Առաջադրանքներ 1

500. Գտե՛ք հետեւյալ թվերի բացարձակ արժեքները.– 10, + 1, – 3, + 12, + 18, 0, – 19, – 100։

|-10|=10

|+1|=1

|-3|=3

|+12|=12

|+18|=18

0

|-19|=19

|-100|+=100

501. Եթե դրական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է 9-ի,ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը։

|+9|=9

503. Իրար հավասա՞ր են արդյոք հակադիր թվերի բացարձակ արժեքները։ Պատասխանը հիմնավորե՛ք։

Այո, որովհետև 0-ից գտնվում ե ն նույն հեռավորության վրա:

504. Հաշվե՛ք

ա) |– 6| + |4|= 6 +4 =10

բ) |21| – |6 |= 21-6=15

ը) |44| : |– 4|=11

է) |– 18| · |– 21|=378

ե) |31| + |27| = 31+27=58

զ) |15| · |– 12|=180

թ) |– 210| : |– 15|=14։

505. Երկու թվերից ընտրե՛ք այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելիմեծ է.

ա) – 7 եւ 11,

գ) – 31 եւ – 50,

ե) 0 եւ – 3,

բ) – 6 եւ – 5,

դ) 9 եւ 8,

զ) 17 եւ 0։

507. Հաշվե՛ք |*| : 5 + 11 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով հետեւյալ թվերը.
0, – 15, – 45, 10, – 30

|0| : 5 + 11=11

|-15| : 5 + 11=14

|-45| : 5 + 11=20

|10| : 5 + 11=13

|-30| : 5 + 11=17

508. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.
ա) |-5| = 5,

գ) |0| = 0,

ե) |+3| – 1 = 2,
բ) |– 1| = 1,

դ) 2 · |-2| = 4,

զ) 3 + |-3| = 6։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s