Ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը: Առաջադրանքներ

516. 41, – 43, – 49, 42, – 47, – 44, – 50 թվերի մեջ գտե՛ք ամենափոքր բացարձակ արժեքն ունեցողը

41

517. Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք աստղանիշի տեղում գրելու դեպքում երկու անհավասարություններն էլ ճիշտ կլինեն.
ա) 0 < 1, 2 < 3,

գ) 8 < 9 < 10,

ե) – 6 < -5,-4,-3,-2 < – 1,
բ) – 4 < -3,-2,-1 < 0,

դ) – 3 < -2,-1,0,1,2 < 3,

զ) –1< 0 < 1։


518. Հակադիր թվերի զույգում ո՞ր թիվն է մյուսից մեծ։ Ի՞նչ դասավորություն ունեն նրանք կոորդինատային ուղղի վրա:

Հավասար են գտնվում են 0-ից նեւյն հեռավորության վրա:

520. Բերե՛ք երկու տարբեր ամբողջ թվերի այնպիսի երկու զույգերի օրինակներ, որոնցում՝
ա) առաջին զույգի ավելի մեծ թիվը փոքր լինի երկրորդ զույգի ավելի փոքր թվից, 50 և 15, 60 և 55
բ) առաջին զույգի ավելի փոքր թիվը փոքր լինի երկրորդ զույգի ավելի փոքր թվից։ 41 և 22, 45 և 25


521. Գտե՛ք ձախ սյունակի յուրաքանչյուր արտահայտության համարժեքը աջ սյունակում.
1) Մրցույթի մասնակիցների 5 %-ը, 3) մրցույթի մասնակիցների մեկ քսաներորդը,
2) մրցույթի մասնակիցների 100 %-ը, 4) մրցույթի բոլոր մասնակիցները։
3) մրցույթի մասնակիցների 25 %-ը, 2) մրցույթի մասնակիցների մեկ քառորդը,
4) մրցույթի մասնակիցներ 50 %-ը։ 1) Մրցույթի մասնակիցների կեսը,

522. Խնայբանկը յուրաքանչյուր ավանդին տարեկան ավելացնում է նրա 15 %-ը։ Երկու տարի անց ի՞նչ գումար գրանցված կլինի ավանդատուի հաշվում, եթե նա բանկին հանձնի 200000 դրամ։

200000 x 15 : 100 = 30000 դրամ

200000 + 30000 = 230000 դրամ

230000 x 15 : 100 = 34500 դրամ

230000 + 34500 = 264500 դրամ

523. A կետից դեպի B կետն է ուղեւորվել բեռնանավը, որի արագությունը 8 կմ/ժ է։ 8 ժ հետո նույն երթուղիով ուղեւորվել է շոգենավը,որի արագությունը 24 կմ/ժ է։ Որքա՞ն է A եւ B կետերի հեռավորությունը, եթե շոգենավը B կետն է հասել բեռնանավից 16 ժ շուտ։ Չեմ հասկացել

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s