Հակադիր ամբողջ թվեր

476. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում հավասարությունը ճիշտ կլինի.

ա) – (-35) = 35,

բ) – (-81) = 81,

գ) – (+44) = –44,

դ) – (+125) = –125։

477. Լրացրե՛ք աղյուսակը` սյունակների դատարկ վանդակներում գրելով նշված թվերին հակադիր թվերը.

478. Հետևյալ հավասարություններից որո՞նք են ճիշտ կազմված.

ա) – (–63) = 63,

բ) – (+45) = –45,

գ) 38 = – (+38),

դ) –52 = – (–52)

480. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով –8, 0, 69, –21 թվերը` գտե՛ք արտահայտության արժեքները.

ա) – * + 3, -(-8) + 3 = 11, 0 + 3 = 3, -69 + 3 = – 66, -(-21) + 3 =-18

բ) – (– *) –4։ -(-(-8)) – 4 = -8-4 = -12; – (– 0) –4 = -4; – (– 69) –4 = 65, – (– (-21) –4 = -25

482. Կոորդինատային ուղղի վրա (տե՛ս նկ. 62) գտե՛ք հակադիր կետերի բոլոր զույգերը։

A(-7), H(+7)

B(-5), F(+5)

C(-2), E+2

484. Գտե՛ք ամենամեծ և ամենափոքր թվերը.

–1, +2, +7, –6, +5, 0, –11, +10, –9, +2։ +10 ամենամեծ թիվն է, իսկ -11 ամենափոքր:

488. Աղաջրում յուրաքանչյուր 50 մաս ջրին ընկնում է 3 մաս աղ։ Քանի՞ գրամ աղ կա 3710 գ աղաջրում։

50 + 3 = 53

3710 : 53 = 70գ

70×3=210գ

489. Լաստը գետի հոսանքով 8 ժամում լողում է 24 կմ։ Քանի՞ ժամում նույն հեռավորությունը գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ կանցնի նավակը, որի արագությունը չհոսող ջրում 7 կմ/ժ է։

24:8=3 կմ/ժ գետի արագություն

7-3=4 կմ/ժ

24:4 = 6 ժ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s