Ամբօղջ թվերի համեմատումը

418. Գրե՛ք հետևյալ թվերը`

ա) աճման կարգով. –11, – 7, –6, – 2, -1, 0, 7, 24, 31

բ) նվազման կարգով. –11, 3, 7, 12, 4, 8, 17, 30, 1, 0, 13։

419. Աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք այնպիսի ամբողջ թիվ, որի դեպքում

կստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 4 < -2 < 0,

բ) –7< -5 < –3,

գ) –19 < -16 < –14,

դ) –1 < 0 < 1,

ե) 8 > 7 > –1,

զ) –4 > -5 > –6,

420. Ամբողջ թվերի շարքում ո՞ր երկու թվերի հարևանությամբ է գտնվում տրված թիվը.

ա) 8<9>10

բ) -1<0>1

գ) 0<1>2

դ) -3<–2>-1

ե) -8–7>-6

զ) -99<–100>-101

է) 199<200>201

ը) 353<–352>-351

422. Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք մեծ են՝

ա) –3-ից— 0, +1, +2, +3, +4, +5, +9

բ) –6-ից— -4, -2, -1, 0, +5, +7, +15

գ) –7-ից— -6, -5, -4, -2, +2, +5, +12

դ) 0-ից— +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7

ե) 2-ից, – +3, +5, +6, +8, +9, + 10, +12

զ) 10-ից, 11, 12, 16, 20, 28, 29, 31

է) –5-ից – – 4, -3, -2, -1, +3, +6, + 12

ը) 5-ից – 6, 9, 7, 8, 10, 60, 12

424. Գրի՛ առեք հետևյալ պնդումները՝ օգտագործելով անհավասարությունների նշանները.

ա) 11 > 0-ից,

բ) –7< 0-ից,

գ) –10 < 0

դ) 2 > 0

426. Գրե՛ք ամենափոքր միանիշ, երկնիշ և եռանիշ ամբողջ թվերը։ – 9, – 99, – 999

427. Ո՞ր թվանշանները կարելի է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) –25 < –23,

բ) –8772 < –8672,

գ) –16931 > –16937,

դ) –1863 > –9868։

432. Գտե՛ք համեմատության չգրված անդամը.

ա) 10/6 = 5/3,

բ) 8/28 = 2/7,

գ) 4/9 = 8/18,

դ) 2/3 = 14/21

434. Երկու թվերի գումարը 18 է։ Եթե ավելի մեծ թվից հանենք նրա 7/8 մասը, ապա կստանանք ավելի փոքր թիվը։ Գտե՛ք այդ թվերը։

չեմ հասկացել

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s