Ամբողջ բացասական թվեր

386. Ասե՛ք ջերմաչափների ցուցմունքները (տե՛ս նկ. 52)։ 1) -12, 2) +7, 3) 0, 4) +24, 5) -5

388. Տրված են –5, –3, 1/2, +5, +10, –2, 0, +4, 3 1/3 թվերը: Նրանցից դո՛ւրս գրեք ամբողջ թվերը: 0, -2, +5, +10, -3, -4

389. Գործածելով + և – նշանները` գրե՛ք.
ա) +10 O տաքություն, գ) -3 O ցուրտ,
բ) 0-ից -7O ցածր, դ) 0-ից 8 +O բարձր:

390. Թվանշաններով և + կամ – նշանի միջոցով գրի՛ առեք բարձրու-
թյունները և խորությունները.
ա) Արագած լեռան բարձրությունը չորս հազար իննսուն մետր է։ +
բ) Մոնբլան լեռան բարձրությունը չորս հազար ութ հարյուր յոթ մետր է։ +

գ) Կազբեկ լեռան բարձրությունը հինգ հազար երեսուներեք մետր է։ +
դ) Բայկալ լճի խորությունը հազար վեց հարյուր քսան մետր է։ –
ե) Արաբական ծովի խորությունը հինգ հազար ութ հարյուր երեք մետր է։ –
զ) Ալեուտյան իջվածքի խորությունը յոթ հազար ութ հարյուր քսաներկու մետր է։ –
է) Ֆիլիպինյան իջվածքի խորությունը տասը հազար չորս հարյուր իննսունյոթ մետր է։ –

391. Կրպակի մեկ շաբաթվա եկամուտների մատյանում գրված է.

5000+4000+3000=12000

1000+500=1500

12000-1500=10500

Բացատրե՛ք այս գրառումների իմաստը և որոշե՛ք կրպակի շաբաթվա եկամուտը։

394. Ֆուտբոլային մրցաշարի եզրափակիչ փուլ հասած թիմերի խփած և բաց թողած գնդակների վերաբերյալ տվյալներն արտացոլված են հետևյալ աղյուսակում.

Բրազիլիաի թիմը ինը գնադակով ավելի շատ է խփել քան բաց թողնել

Ավստրիաի թիմը ավելի շատ է բաց թողնել քան խփել

396. Բազմահարկ շենքի տակ` առաջին հարկից երկու հարկ ներքև, ավտոկայանատեղ կա: Ո՞ր հարկում է ապրում այն մարդը, որը տուն հասնելու համար ավտոկայանատեղից բարձրանում է 11 հարկ:

11-2=9

401. Համաձուլվածքը կազմված է կապարից և երկաթից, որոնց զանգվածները հարաբերում են այնպես, ինչպես 2 ։ 7։ Որքա՞ն կապար և որքա՞ն երկաթ է պարունակում այդպիսի ամաձուլվածքի կտորը, եթե նրա զանգվածը 3600 գ է։

2+7=9

3600 : 9 = 400գրամ

400 x 2 = 800 Գրամ

400×7=2800 Գրամ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s