Աղեր, հիմքեր

Պատասխանել հարցերին

  1. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն աղերը: Աղը կազմված է և թթվային մնացորդից:
  2. Որտե՞ղ է կիրառվում գիպսը: Գիպսը օգտագործվում է շինարարության մեջ և բժժշկության մեջ
  3. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն հիմքերը: Հիմքերը կազմված են մետաղի ատոմներից և հիդրոօքսիլ խմբից (OH)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s