Առաջադրանքներ 2

 

350. Ո՞ր թվանշանն է պետք ձախից և աջից կցագրել 23 թվին, որպեսզի ստացված քառանիշ թիվը՝ ա) բաժանվի 3-ի, բ) բաժանվի 9-ի։

Չեմ հասկացել

352. Ճի՞շտ է արդյոք, որ երկու զույգ և մեկ կենտ թվերի գումարը կենտ թիվ է։ 

Այո

353. Մի արկղում 20 ½ կգ-ով ավելի դեղձ է եղել, քան մյուսում։ Առաջին արկղից 10 ¼ կգ դեղձ դրել են երկրորդի մեջ։ Ո՞ր արկղում ավելի շատ դեղձ կա և որքանո՞վ ավելի։

Հավասար են

365. Գտե՛ք բավիղից դուրս գալու ճանապարհը. 

366. Խաղացողներից որի՞ համար են հետևյալ դիրքերը նպաստավոր. 

0 0 X

370. Գրե՛ք երեք այնպիսի կոտորակ, որոնք աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն. ա) 3/5 > 2/5, բ) 6/4 < 7/4, գ) 1/2 < 1 < 2։ 

374. Բանկն ամեն ամիս յուրաքանչյուր հաշվի ավելացնում է 3 %։ Ի՞նչ գումար կլինի հաշվում երկու ամիս անց, եթե սկզբում եղել է 150000 դրամ։ 

3 x 150000 : 100 = 4500 դրամ

150000 + 4500 = 154500 դրամ

154500 x 3 : 100 = 4645 դրամ

154500 + 4645 = 159135 դրամ

375. AC հատվածի երկարությունը AB հատվածի երկարության 60 %-ն է (տե՛ս նկ. 49)։ Ինչի՞ է հավասար AB հատվածի երկարությունը, եթե CB հատվածի երկարությունը 4 սմ է։

100 – 60 = 40% = 4 սմ

60 % = 6 սմ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s