Պատահույթի հավանականություն: Առաջադրանքներ 1

334. Մետաղադրամը գցել են 15 անգամ։ «Զինանիշը» ընկել է 7 անգամ։ Ինչի՞ են հավասար «զինանիշ» ընկնելու եւ «թիվ» ընկնելու հաճախականությունները։ P(A)զին=7/15, P(A)թիվ=8/15


335. Խաղոսկրը գցել են 17 անգամ։ 1, 2, 3, 5, 6 թվերը բացվել են համապատասխանաբար 3, 2, 4, 4, 1 անգամ։ Ինչի՞ է հավասար 4 բացվելու հաճախականությունը։ P(A)

17 – 3 – 2 – 4 – 4 – 1 = 3

P(A)=3/17

338. Դուք վերցնում եք մի թերթիկ 150 համարակալված թերթիկների տրցակից։ Ինչի՞ է հավասար այն բանի հավանականությունը, որ վերցված թերթիկի համարը կլինի 99։

P(A)=1/150

310. Խաղոսկրը գցելիս որքա՞ն է կենտ թիվ բացվելու հավանականությունը։

3/6=1/2

342. Զամբյուղում կա 2 կանաչ եւ 3 կարմիր խնձոր։ Զամբյուղից մեկ պատահական խնձոր են վերցնում։ Ի՞նչ հավանականություն կա, որ այդ խնձորը՝ ա) կարմիր է – 3/5, բ) կանաչ է 2/5, գ) դեղին է 0։

346. Աղյուսակում ներկայացված են էլեկտրական ջրատաքացուցիչում ջրի տաքանալու տվյալները.

Կազմե՛ք ջրի ջերմության փոփոխության գրաֆիկը եւ պատասխանե՛ք հետեւյալ հարցերին.
ա) Ո՞ր պահին է անջատվել ջրատաքացուցիչը։ 5 րոպեից
բ) Որքա՞ն է եղել ջրի առավելագույն ջերմաստիճանը։ 100 աստիճան
գ) Որքա՞ն է եղել ջրի նվազագույն ջերմաստիճանը։15 աստիճան
դ) Որքանո՞վ է փոխվել ջրի ջերմաստիճանը առաջին 5 րոպեի ընթացքում եւ վերջին 3 րոպեի ընթացքում։ 85 աստիճան; 15 աստիճան

348. 30 սմ երկարությամբ հատվածը բաժանե՛ք երկու հատվածների, որոնց երկարությունները հարաբերում են այնպես, ինչպես 2 ։ 3։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s