Design a site like this with WordPress.com
Get started

Տնային աշխատանք 08.11.22

2. Տեքստը վերականգնիր՝ պարբերությունները վերադասավորելով։

Մարդը քարի դարից է բնակություն հաստատել Վաղարշապատ-Էջմիածնի տարածքում։Մեր թվարկությունից առաջ վեցերորդ դարում այստեղ Վարդգեսավան բնակավայն է կառուցվել։Հետագայում, արդեն մեր թվարկության երկրորդ դարում , Արշակունի Վաղարշ Առաջին թագավորը քաղաքը պարսպապատել է , Վաղարշապատ վերանվանել և մայրաքաղաք դարձրել։

Ավանդությունն այդ անվան ծագումն այսպես է բացատրում։ Գրիգոր Լուսավորչին տեսիլ է երևում, որ երկնքից հայտնված հրեղեն սյան միջով Քրիստոսը երկիր է իջնում և ձեռքի ոսկե մուրճով ցույց է տալիս Վաղարշապատի Սանդարամետ բլուրը, իբրև տաճարի կառուցման վայր։ Տաճարը հենց այդտեղ էլ հիմնում են և նրան տալիս են Էջմիածին անունը։Այսինքն, դա այն տեղն է, որտեղ իջել է Աստծո միածին որդին՝ Քրիստոսը։ Երբ 301 թվականին Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հայտարարվեց, Մայր տաճարը Վաղարշապատում կառուցվեց և Էջմիածին անվանվեց։

3. Ովետիք Իսահակյան, Ուշինարա (հնդկական զրույց):

1.Հարցեր և առաջադրանքներ։

2.Բնութագրիր Ուշինարային՝

մանրամասնորեն – Նա փրկեց աղավնուն և նժարի վրա դրեց իր մարմինը: Ուշինարան ազնիվ դատավոր էր, բոլորին ուզում էր օգնել;

մեկ բառով – Ազնիվ

3.Դուրս գրիր այն հատվածը , որտեղ խտացած է զրույցի հիմնական ասելիքը։

Հավիտենական փառքով դու զարդարեցիր քեզ, ո՛վ Ուշինարա, որովհետև քո իսկ մարմնով խղճացիր փոքրիկ աղավնուն և քո կյանքով փրկեցիր թշվառին:

4.Այլ կեպ վերնագրիր զրույցը։ Ուշինարան կարող էր տալ աղավնուն անգղին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: