Գրաֆիկներ: Առաջադրանքներ 2

292. Խանութը կոնֆետ է ստացել, որի 1 կգ-ն արժե 2000 դրամ: Առաջին օրն այդ կոնֆետից վաճառվել է 7 կգ, երկրորդ օրը` 10 կգ, երրորդ օրը` 6 կգ, չորրորդ օրը` 5 կգ: Որոշե՛ք, թե կոնֆետների վաճառքից ի՞նչ գումար է ստացվել առաջին օրը, առաջին երկու օրում, առաջին երեք օրում, չորս օրում: Կազմե՛ք համապատասխան գրաֆիկը:

7 x 2000 = 14000 Դրամ

10 x 2000 = 20000 Դրամ

6 x 2000 = 12000 Դրամ

5 x 2000 =10000 Դրամ

Առաջին օրը – 14000 դրամ

Առաջին 2 օրում – 14000 + 20000 = 34000 դրամ

Առաջին 3 օրում – 34000 + 12000 = 46000 դրամ

4 օրում – 10000 + 12000 + 20000 + 14000 = 56000 Դրամ

295. Գրե՛ք երկու համեմատություն, որոնց եզրային անդամների արտադրյալը հավասար է 36-ի։

Չեմ հասկացել:

298. Ապրանքի գինը նախ իջեցվել է 15 %-ով, ապա՝ ևս 10 %-ով։ Որքա՞ն է դարձել ապրանքի գինը, եթե սկզբնական գինը եղել է 5000 դրամ։

5000 x 15 : 100 = 750 դրամ

5000 – 750 = 4250 դրամ

4250 x 10 : 100 = 425 դրամ

4250 – 425 = 3775 դրամ

299. Դպրոցի տասներորդդասարանցիներից գերազանցիկ են 15-ը, որ նրանց 20 %-ն է։ Ընդամենը քանի՞ աշակերտ կա տասներորդ դասարաններում։

15 x 100 : 20 = 75

300. 38-րդ նկարում պատկերված ուղղանկյուններն ունեն հավասար մակերեսներ։ Իրար հավասա՞ր կլինեն արդյոք նրանց ստվերագծված մասերի մակերեսները։

Այո, որովհետև համաչափ են:

303. Երկու թվերի գումարը 81 է, իսկ տարբերությունը՝ 17։ Գտե՛ք այդ թվերը։

81 – x = 17 + x

81 – 17 = x+x

2X=66

x = 66 : 2 = 33

81 – 33 = 48

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s