Տնային աշխատանք 04.11.22

  1. Լրացրու բաց թողնված տառերը։

Ներկայումս Վենետիկի ու Վիեննայի Մխիթարյանների մշակութային գործունեությունը
համեմատաբար փոքր բաժին ունի հայագիտության և‚ մանավանդ‚ հայ գեղարվեստական
համընդհանուր զարգացման շղթայում։ Նրանց վերջին շրջանի գործերից հիշատակելի են Պողոս
Անանյանի «Սեբեոսի պատմության գրքի մասին մի քանի լուսաբանություններ» ։ Երկու միաբանությունների ավագ ու տարեց անդամները հետաքրքիր բանասիրական հոդվածներով շարունակում են հանդես գալ «Բազմավեպում» և
«Հանդես Ամսоրյա»-ում։

2,Պատմիր Հարիսայի տոնի մասին։( Ե՞րբ է տոնվում այն կրթահամալիրում,ինչպե՞ս, և ինչպե՞ս ես դու պատրաստվում։)

3. Դանիել Վարուժանի <<Անդաստան>> ստեղծագործությունը։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Փորձիր սովորել ստեղծագործության առաջին տունը։

2.Բացատրիր <<Անդաստան>> բառը։ արտեր.

3.Դուրս գրիր և փորձիր բացատրել քեզ անծանոթ բառերը։բանասիրական-բանասերին հատուկ՝ վերաբերող:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s