Մաթեմատիկա 03.11.2022

285. Երեխայի հասակը մինչեւ 7 տարեկան դառնալը փոխվել է հետեւյալ
կերպ.
Տարիքը՝ տարիներով 1 2 3 4 5 6 7
Հասակը՝ սանտիմետրերով 75 85 90 95 98 105 112
Գծե՛ք նրա տարիքից հասակի կախման գրաֆիկը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s