Վաղ պետական կազմավորումները Հայաստանի տարածքում

Հարցեր

• Պետական ի՞նչ կառուցվածք ուներ Արատտան, ո՞րն էր նրա հովանավոր աստվածը։Հայկական լեռնաշխարհի առաջին պետությունն էր: Պետությունը ուներ քրմապետ-արքա, ավագների ժողով և սեփական գիր: Հովանավոր աստվածը Հայկն էր
• Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրեք Հայասսա թագավորության մասին։ Հայասա անունը նշանակում է հայերի երկիր խեթական լեզուով: Հայաստանն ուներ շատ քաղաքներ և մեծ բանակ:
• Մի քանի նախադասությամբ պատմեք Նաիրի երկրի մասին։ Նաիրիի մասին գրել եին ասորիները, որ դա ընդարձակ պետությունն է և ունի 250 քաղաք պարիսպներով: Նաիրիի արքաները դաշինքեն կազմել, որպեսի պայքարեն Ասորեսնաի դեմ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s