Միջագետքի առաջին պետությունները

Հարցեր
• Որտե՞ղ է գտնվում Միջագետքը։ Ինչու՞ է այն կոչվում այդպես։ Միջագետքը գտնվում է Եփրատ և Տիգրիս գետերի միջև տարածքում:
• Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրե՛ք Սարգոն արքայի գործունեությունը։ Սարգոնը նվաճեց Շումերի քաղքները և հիմնադրեց Աքքադ պետությունը: Նա շատ նվաճումներ է ունեցել և նրան անվանում եին չորս կոմների արքա:
•Ե՞րբ և որտե՞ղ էր ստեղծվել Բաբելոնի թագավորությունը։ Ու՞մ օրոք այն հզորացավ։ Բաբելոնի թագավորությունը ստեղծվել է Միջագետքում: Այն ուժեղացավ Համմուրապի արքայի ժամանակ:
• Ինչո՞վ են նշանավորվել Միջագետքի պետությունների մեջ Շումերը, Աքադը և Բաբելոնը։ Բաբելոնում ստեղծվել է առաջին օրենսգիրքը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s