Հայերի ծագումը

Ո՞րն է հնդեվրոպական նախահայրենիքը: Հայկական լեռնաշխարհը հնդեվրոպական նախահայրենիքի կենտրոնական մասն է:
• Ի՞նչ գիտեք հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի մասին։ Ի՞նչ այլ լեզվաընտանիքներ կարող եք նշել։ Հնդեվրոպական մայր լեզվից առաջացել են հայերենը, անգլերենը, իտալերենը, ռուսերենը, հնդկերենը, պարսկերեն և այլն:
• Ի՞նչ է ավանդազրույցը։ Բանավոր փոխանցվող առասպելներ են:
• Ներկայացրե՛ք հայերի ծագման մասին պատմող հայկական ավանդազրույցը։ Հայկի և Բելլի պատմությունը: Հայերը դյուցազուն Հայկի ժառանգներն են:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s