Տնային աշխատանք 18.10.2022

218. Համեմատե՛ք.

ա) 16-ի 37 %-ը և 37-ի 16 %-ը, 16 x 37 : 100 = 37 x 16 : 100

բ) 72-ի 94 %-ը և 94-ի 72 %-ը, 72 x 94 : 100 = 94 x 72 : 100

գ) 88-ի 56 %-ը և 56-ի 88 %-ը: 88 x 56 : 100 = 56 x 88 : 100

219. Բանվորը պիտի պատրաստեր 80 մանրակ։ Հերթափոխի վերջում
նա նախատեսված աշխատանքը կատարել էր 130 %ով։ Քանի՞
մանրակ էր պատրաստել բանվորը։

80 x 130 : 100 = 104 ամրակ

221. Դպրոցում կա 480 աշակերտ։ Նրանց 35 %ը մասնակցել է մարզական մրցումներին։ Աղջիկները մրցումների մասնակիցների 25 %նեն։ Քանի՞ աղջիկ է մասնակցել մրցումներին։

480 x 35 : 100 = 168 Աշակերտ

168 x 25 : 100 = 42 աղջիկ

224. Շրջանագծի շառավիղը 3 սմ է (տե՛ս նկ. 9)։ Ինչի՞ է հավասար ուղղանկյան մակերեսը։

10 x 3 = 30 սմ

3 x 2 = 6 սմ

30 x 6 = 180 սմ2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s