Համաշխարհային պատմություն։ Նախնադարյան հասարակության անկումը

• Ե՞րբ է սկսվել բրոնզի դարը։ Որո՞նք են բրոնզի առավելությունները։ Մ.թ. VI հազարամյակում: Բրոնզը դա պղնձի և անագի ձուլվածք է: Բրոնզը ավելի ամուր է:
• Բրոնզի օգտագործումը ի՞նչ հետևանքներ ունեցավ տնտեսության մեջ և հասարակական կյանքում։ Բրոնզից սկսեցին պատրաստել զեն, երկրագործական գործիքներ և մարդիք կարողացան ավելի շատ հող մշակել, ստեղծվել էր անիվավոր սայլ:
• Ի՞նչ է նահապետական ընտանիքը։ Դա այն ընտանիքն է, որը ուներ սեփական հող, անասուններ, անում էր այն գործը, որը առաջ անում էր ցեղը:
Ինչպե՞ս է առաջացել պետությունը։ Թվարկե՛ք պետության հիմնական գործառույթները։ Ցեղերը միացան և նրանց տարածքում առաջացան պետություններ: Պետությունը կառավարում էր հասարակության կյանքը, պաշտպանում էր թշնամիներից, կառուցում էր ճանապարհներ և քաղաքներ:
• Մի քանի նախադասությամբ փորձեք պարզաբանել պետության դերը հասարակության համար։ Պետությունը կառուցում է քաղաքներ, ճանապարհներ, կառավարում է մարդկանց հասասրակությունը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s