Տնային աշխատանք 07.10.2022

  1. Գրել ակտիվ և պասիվ բառապաշարներում ապրող բառեր․
  2. Галка и птицы Басня Эзопа Зевс пожелал назначить птицам царя и объявил день, чтобы все явились к нему. А галка, зная, какая она некрасивая, стала ходить и подбирать птичьи перья, украшая ими себя. Настал день, и она, разубранная, предстала пред Зевсом. Зевс за эту красоту уже хотел её выбрать царём, но птицы, вознегодовав, обступили её, каждая вырывая своё перо; и тогда, голая, она снова оказалась простой галкой.Так и у людей должники, пользуясь чужими средствами, достигают видного положения, но, отдав чужое, остаются такими же, как были.

Արջնագռավը և թռչունները

Եզոպոսի առակ

Զեվս ցանկացավ տալ թրչյուններին թագավոր և հայտարարեց մի օր, երբ բոլորը ելնեն իր մոտ: Իսկ Արջնագռավը, իմանալով, ինչ տգեղ է նա, սկսեց քայլել և հավաքել թրչունների փետուրներ, սիրունացնելով ինքն իրան: Եկավ այն օրը, և նա, զարդարված , նստեց Զեվսի մոտ: Զեվսը ուզումեր նրան տագավոր դնել, բայց թրչյունները, ջղանանավող շրջապատեցին նրան և սկեսեցին պոկել նրա հավաքած փետուրները, ամեն մեկը մի փետուր պոկելով: Եվ այդ ժամանակ տկլոր, նա նորից դարձավ սովորական արջնագռավ: Այդպես էլ մարդկանց մոտ պարտք վերցնողները, օգտվելով օտար միջոցներից, հասնում են երևացող դիրքի, բայց, երբ վերադարձնում են ուրիշինը, մնում են նույնը, ոնց որ կայն:

3. Տեղադրել համապատասխան բառը:

Բար, բառ, կրունկ, կռունկ, համար, համառ :

Կռունկների երամը թռչում էր տաք երկրներ:

Քեզ համար մի նվեր եմ պատրաստել:

Աղջկա կոշիկի կրունկը կոտրվեց:

Այդ համառ տղային համոզելը դժվար է:

Օտար քաղաքում ականջիս հայերեն բառ հասան:

Այդ ծառն այլևս բար չի տալիս:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s