Համեմատուցյուների վերաբերյալ խնդիրների լուծումը

50:1/5=3×5/50×1=3/10

3+14=17

17+391/5=17+78 1/5=95 1/5

95 1/5-3/10=952-3/10=949/10=94 9/10

բ) (8 3/10-6 1/5) :5/11+(3/8-5/16):5/9

8 3/10-6 1/5=83/10-31/5=21/10

3/8-5/16=1/16

21/10:5/11=21/10×11/5=222/50

1/16:5/9=1/16×9/5=9/80

222/50+9/80=1731/400=4 131/400

  1. Գտե՛ք շրջանագծերի կենտրոնների հեռավորությունը, եթե մեծ
    շրջանագծի շառավիղը R սմ է, իսկ փոքրինը՝ r սմ (տե՛ս նկ. 3)։
Չեմ հասկացել

98. Ջրավազանը դատարկող խողովակը բացելուց 1 ժ անց ջրավազանում մնաց 640 մ3 ջուր, իսկ 3 ժ անց՝ 220 մ 3։ Սկզբում որքա՞ն ջուր կար ջրավազանում:

640 – 220 = 420մ3

420 : 2 = 210մ3

640 + 210 = 850 մ3

99. Խանութում 5 արկղ նարինջ կար։ Օրվա առաջին կեսին վաճառելու
համար յուրաքանչյուր արկղից հանեցին 4 կգ նարինջ, օրվա
երկրորդ կեսին՝ եւս 3 կգ։ Դրանից հետո բոլոր արկղերում մնաց
այնքան նարինջ, ինչքան հանել էին։ Օրվա սկզբում ընդամենը
ինչքա՞ն նարինջ կար արկղերում։

4+3+7=14 կգ

14×5=702 կգ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s