Տառային արտահայտություններ

7. Թվերի գրառումներում եղած տառերը փոխարինեք թվանշաններով այնպես, որ ստացվեն ճիշտ արտահայտություններ.

ա. X73 > 455, 573 > 455

բ. 7X3 > Y93, 753 > 493

գ. 944 > XYZ, 944 > 546

դ. X3 < 4X, 23 < 42

8. Լրացրե՛ք աղյուսակը.

10. Գտե՛՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5:

ա. 3 а + 5 b = 3 x 7 + 5 x 5 = 46

բ. 10 x (a + b) : 3 = 10 x 12 : 3 = 40

գ. (a – b) x 4 + a x b = 8 + 35 = 43

դ. 95 : b + 49 : a = 19 + 7 = 26

12. a տառն օգտագործելով՝ կազմեք այնպիսի արտահայտություն, որի արժեքը a=2 դեպքում հավասար լինի 25-ի:

50:a=50:2=25

15 բ. Կրճատեք կոտորակները:

7/49=1/7

48/100=12/25

600/180=10/3

56/140=2/5

60/88=15/22

153/34=9/2

45/72=5/8

202/303=2/3

2042/1020=1021/510

1250/70450=50/2818

22. A, B, C, D կետերը գտնվում են մի ուղղի վրա այն հաջորդականությամբ, որով նշված են: AB = 4 սմ, BC = 8 սմ, CD = 6 սմ: Գտեք AC և BD հատվածների միջնակետերի հեռավորությունը:

4 + 8 = 12 սմ

8 + 6 = 14 սմ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s