Քայքայման և միացման ռեակցիաներ

Պատասխանել հարցերին .

  1. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։ Երբ բարդ նյութը քայքայվում է և առաջանում են պարզ կան ուրիշ բարդ նյութեր:
  2. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման ։ Երբ երկու կամ ավել նյութերից առաջանում է նոր նյութ:
  3. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում է ջրածնի և թթվածնի։Ի՞նչ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։ քայքայման
  4. Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիա։

ա) C+O2 =CO2 – միացման

բ) CH4=H2+C քայքայման

գ)H2+S=H2S միացման

դ) FeS=Fe+S քայքայման

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s