Տնային աշխատանք: Գրաբարից թարգմանություն

Խնդրում եմ գրաբարով գրված հետևյալ ասույթները գրել  աշխարհաբարով․

1. Վա՛յ որ պահէ զագահութիւն չար ի տան իւրում – Վա՛յ նրան, ով ագահությունը պահում է իր տանը:

2.Մարգարէ յիւրում գաւառի պատիւ ոչ ունի – Մարգարեն իր գավառում պատիվ չունի

2. Ածանցներ

Հայերենում կարող են լինել ածանցավոր բառեր: Ածանցավոր կոչվում են այն բառերը որոնք կազմված են որևէ արմատից և ածանցից: Ածանցը իմաստ չի արտահայտում, մասնիկ է, որը կարող է ավելանալ արմատի առջևից կամ վերջից և նրան նոր իմաստ հաղորդել: Ածանցները լինում են նախածանցներ և վերջածանցներ:

 Առաջադրանք ՝ հորինել փոքրիկ պատմություն արևի և լուսնի մասին և այնտեղ  ցույց տալ ածանցավոր բառերը։

Լինում են չեն լինում երկու քույր են լինում: Փոքր քույրի անունը Լուսին է, իսկ մեծ քույրի անունը Արև: Մի օր շատ տարիներ անց նրանք սկսեցին վիճել: Իրար դեմ դիմաց կանգնեցին և Լուսինը չէր թողնում Արևին լույսավորել Երկիրը: Հետո վեճաբանության ժամանակ եկավ նրանց եղբայր Երկիրը և ասեց, որ Լուսինը վերջացնի վիճելը և թողնի Արևին լույս տալ մարդկանց Երկրի վրա: Քանի որ Արևը ամենամեծն էր Լուսինը համաձայնությունմ տվեց Արևին լույս տալ Երկրին ցերեկային, իսկ նա կտար գիշերային ժամերին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s