Նյութերի փոխակերպումը.Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ

Տնային աշխատանք

Պատասխանել հարցերին

  1. Ինչպիսի՞ երևույթ է մոմի այրվելը։ և ֆիզիկական և քիմիանան
  2. Որո՞նք են ֆիզիկական երևույթների տարատեսակները։ լուսային, մագնիսական, ձայնային, էլեկտրական
  3. Արևի լուսավորելը,գիշերային երկնքում աստղերի առկայծումը ,կայծակի բռնկումներով երկնքի լուսավորվելը ,այսպիսի երևույթները ի՞նչպես են անվանում։ լուսային

Դասարանական աշխատանք

Պատասխանել հարցերին

  1. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում ֆիզիկական։ Բերե՛ք օրինակներ։ Ֆիզիկանա երևույթների ժամանակ փոխվումէ ձևը, բայց կազմությունը նույնն է մնում: Արևի լուսավորելը, ջրի գոլորշիուցումը, ջրի սառելը, ապակու ջարդվելը, մետաղը ծռվելը:
  2. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում քիմիական ։ Բերե՛ք օրինակներ։ Քիմիական երևութների ժամանակ մի նյութը փոխվում է մյուսին: Լուցկու այրվելը, երկաթի ժանգոտելը, պղնձի կանաչելը:
  3. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են ֆիզիկական՝ մոմի այրվելը,բաժակի կոտրվելը,եղյամի առաջացումը, ջրի եռալը,լուցկու այրվելը, կաթի թթվելը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s