Մակերեսների և ծավալների հաշվումը խառը թվերով

  1. Ուղղանկյան երկարությունը 6 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 5/7 սմ:

Հաշվիր ուղղանկյան մակերեսը և այն գրիր խառը թվի տեսքով:

6×5/7=6/1×5/7=6×5/1×7=30/7=4 2/7

Պատասխան՝ 4 2/7 սմ2

2. Ուղղանկյան լայնությունը 13/13 սմ է, իսկ երկարությունը՝ 10 սմ: Հաշվիր ուղղանկյան մակերեսը և այն գրիր անկանոն կոտորակի տեսքով:

Կոտորակը մի կրճատիր:

13/13×10=13/13×10/1=13×10/13×1=130/13

Պատասխան՝ 130/13 սմ2

3. Ուղղանկյան մի կողմը 18/2 մ է, իսկ մյուսը՝ 8 մ: Հաշվիր ուղղանկյան մակերեսը և այն գրիր անկանոն կոտորակի տեսքով:

Կոտորակը մի կրճատիր: 18/2×8/1=18×8/2×1=144/2

Պատասխան՝ 144/2 մ2

4.

Psk_taisnst.png

Տրված են ուղղանկյունանիստի կողերը՝ 11/5 սմ է, 2 սմ և 9 սմ

Հաշվիր ուղղանկյունանիստի ծավալը:

Պատասխանը գրիր անկանոն կոտորակի տեսքով: Կոտորակը մի կրճատիր:

11/5×2/1×9/1=198/5

Պատասխան՝ 198/5 սմ3

5.

օօ.jpg

Ուղղանկյան AD կողմի երկարությունը 7 սմ է, իսկ CD կողմի երկարությունը՝ 3/4 սմ:

Հաշվիր ուղղանկյան մակերեսը և այն գրիր խառը թվի տեսքով:

7×3/4=7/1×3/4=7/1×3/4=21/4=5 1/4

Պատասխան՝ 5 1/4 սմ2

6.

Psk_taisnst.png

Գտիր խորանարդի ծավալը, եթե նրա կողը 9/5 սմ է:

Պատասխանը գրիր անկանոն կոտորակի տեսքով: Կոտորակը մի կրճատիր:

9/5×9/5×9/5=9x9x9/5x5x5=729/125

Պատասխան՝ 729/125 սմ3

7. Ուղղանկյան մի կողմը 19/10 մ է, իսկ մյուսը՝ 19/7 մ: Հաշվիր ուղղանկյան մակերեսը և այն գրիր անկանոն կոտորակի տեսքով:

Կոտորակը մի կրճատիր:

19/10×10/7=19/10×19/7=361/70

Պատասխան՝ 361/70 մ2

8.

Psk_taisnst.png

Ուղղանկյունանիստի հիմքի մակերեսը 5/8 սմ² է, իսկ բարձրությունը՝ 5 սմ: Հաշվիր ուղղանկյունանիստի ծավալը: 

Պատասխանը գրիր խառը թվի տեսքով:

5/8×5/1=5/8×5/1=25/8=3 1/8

Պատասխան՝ 3 1/8  սմ

9.

օօ.jpg

Տրված է 45/13 սմ և 24/13 սմ կողմերով ուղղանկյուն:

1. Գտիր ուղղանկյան երկարությունը (մեծ կողմը):

Ուղղանկյան երկարությունը՝  45/13 սմ:

2. Հաշվիր ուղղանկյան կողմերի տարբերությունը:

Պատասխանը գրիր խառը թվի տեսքով:

45/13-24/13=21/13=1 8/13

Պատասխան՝ 1 8/13 սմ:

10. Ուղղանկյան մի կողմը 6մ է, իսկ մակերեսը՝ 10/3մ2: Գտիր ուղղանկյան մյուս կողմը:

Պատասխանը գրիր խառը թվի տեսքով:

10/3:6/1=10/3×1/6=10×1/3×6=10/18

Պատասխան՝ 10/18 մ

11. Սեպտեմբերի 1-ի կապակցությամբ աշակերտները պետք է պատրաստեն 5 մ և 5/9 մ կողմերով ուղղանկյուն պաստառ: Նրանք պաստառը պատրաստելու համար ձեռք բերեցին 2մ2 գործվածք:      

Որոշիր, թե արդյո՞ք նրանց գնած գործվածքը կհերիքի տրված չափերով ուղղանկյուն պաստառ պատրաստելու համար: 

5/9×5/1=5×5/9×1=25/9=2 7/9 մ2

Պատասխան՝ Ոչ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s